SAL7728, Act: R°249.4-V°249.1 (235 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°249.4-V°249.1  
Act
Date: 1435-02-10

Transcription

2020-02-06 by Frans Feyaerts
Item want stoet en(de) geschille opv(er)staen en(de) gerezen is tusschen/
janne den h(er)toghe van merchte(re)n in deen side en(de) janne le(m)mens/
[nat(ur)lic] sone reyners wile(n) le(m)mens die na de(n) recht d(er) stat va(n) loeve(n)/
comen en(de) geleydt is tot alle(n) de(n) goeden have en(de) erve des selfs/
wilen reyners sijns vaders in dande(re) alse va(n) alsulke(n) vijftscoef/
en(de) thienden als tgodshuys van hafflighem houdende is tot/
steenhuffle en(de) die de elc vande(n) p(ar)tijen meyne(n) dat sij ha(r)e/
jae(r)scaren d(aer) aen hebben (et)c(etera) So sijn de voirs(creven) p(ar)tijen des/
come(n) voe(r) scepen(en) van loeve(n) en(de) hebbe(n) hen vanden voirs(creven) stote
//
en(de) des daer aen cleven gekeert en(de) gesubmitteert/
in segge(re)n en(de) vriendelike yffenere(n) te wete(n) in joncke(re)n/
daneele en(de) janne van boechout gebruede(re)n h(ere)n reyne(re)n/
colijns p(ri)este(r) p(ro)chiaen der kerke(n) va(n) steenhuffle en(de) gielise/
van opb(er)ghe Op alse dat elc vanden voirs(creven) p(ar)tijen/
alle sijn bescheyt claernisse recht en(de) thoe(n)nisse dat hi aende(n)/
voirs(creven) vijftscoef en(de) thiende e(n)nichsins meynde te hebben/
brenghe sal voe(r) de voirs(creven) segge(re)n tussche(n) dit en(de) van en/
sondaghe naest comende ov(er) xiiii nacht d(aer) naest volgen(de)/
Welke segge(re)n die tyerst aengehoert dbescheyt recht/
en(de) thoe(n)isse van elk(er) p(ar)tijen hae(r) seggen d(aer) af uut/
spreke(n) en(de) p(ro)nu(n)cie(re)n sele(n) bynne(n) viii dage(n) d(aer) na/
sond(er) middel volgende gelovende beyde de vors(creven)/
p(ar)tijen vast en(de) gestedich te houde(n) so wes de vors(creven)/
segge(re)n vande(n) vors(creven) stote eendrechtichlic seggen/
en(de) p(ro)nu(n)tie(re)n sele(n) sond(er) argelist lomb(ar)t boys/
februarii x[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt