SAL7728, Act: R°386.1-V°386.1 (338 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°386.1-V°386.1  
Act
Date: 1435-06-18

Transcription

2020-03-17 by Frans Feyaerts
Cond sij allen lieden dat de meyer van loeven(e) met den/
scepen(en) van loeven(e) heeft geleidt van heerheiden jacob uuten lye/
myngen te deser tijt scepen te loeven(e) tot den heerlicheiden rechte(n)/
en(de) goeden hier onder gescreve(n) en(de) gecleert he(re)n jans van kuyck he(re)/
van hoeghs(ra)ten Inden yersten tot den dorpen rechten en(de) heer/
licheiden van brecht en(de) van zundert met den moelen(en) tsijse(n)/
renten manscape(n) forfayte(n) vervallen en(de) opcomyngen en(de) met/
allen en(de) yegewelken ande(re)n hoe(re)n toebehoirte(n) tot den vors(creven) dorpe(n)/
en(de) heerlicheide(n) behoe(re)nde gelijc en(de) alsoe verre de voirs(creven) goede/
aldair den voirs(creven) he(re)n ja(n)ne van kuyck toe te behoe(re)n plagen hier/
ynne uutgesceiden uutgenome(n) de thiende die tgoidshuys van/
kerssendonck jairlix heeft uut der heerlicheit van brecht Item/
tot tweenhondert boende(re)n heyden en(de) twelff boende(re)n moers/
met den kuese ende rechte dat de voirs(creven) h(er) jan van kuyck tot den voirs(creven)/
goeden behouden heeft inden lande van hoeghstrate(n) gelijc de/
selve goede inden voirs(creven) lande van hoeghstrate(n) gelege(n) sijn en(de) in en(de) op/
de vueghe en(de) manie(re) gelijc de scepen(en) brieve van loven(e) dair mede/
h(er) vranck van borssel he(re) van sente m(er)tens dijck in tvoirs(creven) lant van/
hoeghstrate(n) voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) gegoet en(de) geerft is/
dat begripe(n) en(de) uutwisen Item tot den goeden gehete(n) de most/
met hoe(re)n toebehoirte(n) also de voirs(creven) h(er) jan van kuyck die voirtijts tege(n)/
he(re)n gielise wilen van luttenborch gecocht en(de) gecrege(n) heeft/
met alsulken heylande als aen en(de) tot de voirs(creven) most begrave(n)/
es Item tot alsulker erflicheit met den huysingen en(de) goede als/
der moelen van meersel toe te behoe(re)n plaghen met allen en(de) ge/
gewelken hoe(re)n toebehoirten gelijc en(de) in alle der manie(re)n de voirs(creven)/
tweehondert boender heyden twelff boender moers de most/
theylant en(de) de goede die der moelen van meersel toe te behoe(re)n/
plaghen inde brieve vande(n) p(ri)ncipalen cope des lands van hoegh/
straten voir scepen(en) van loeven(e) gemaect en(de) gevesticht clairlic/
uutgesceide(n) en(de) uutgenome(n) sijn Item ter alsulker tocht ende bij/
leenyngen als de voirs(creven) h(er) jan van kuyck sijn leefdage langc houdende
//
is aen hondert en(de) elve oud vrancr(ijx) crone(n) tsjairs erflek(en)/
renten staende op dlant van herssel met sijne(n) toebehoirte(n)/
des eedelen jonck(er) jans he(re) tot wezemale en(de) tot phalays/
(et)c(etera) Item tot den goeden geheten de heze en(de) de boen/
sche heze met allen hoe(re)n toebehoirten gelegen inde/
p(ro)chie van vorslair en(de) aldair vorssel en(de) aldair omtrent/
Item tot der [wijnt] moelen gelegen en(de) gestaen in scaetbroec/
bij putte met hoe(re)n toebehoirte(n) voir een schout te wete(n)/
es vijfentwintichdusent ponden ouder grote(n) tornoyse goet/
en(de) gheeve inden welken de voirs(creven) h(er) jan van kuyck tot den/
voirs(creven) jacoppen uuten lye(myng)[en] wairt gehoude(n) was met scepen(en)/
brieve(n) van loeven(e) dair op gemaect (Et) h(ab)uit q(ue)rel(as) h(iis) int(er)f(uerunt)/
arnold(us) vynck (et) joh(ann)es de hug(ar)de(n) scab(ini) lovan(ienses) junii xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-10 by xavier delacourt