SAL7728, Act: R°39.5 (23 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°39.5  
Act
Date: 1434-07-29

Transcription

2019-05-21 by Frans Feyaerts
It(em) peter mol de wynghe [jonghe] heeft gheconsenceert voe(r) scepen(n)/
van loeve(n) datme(n) arnt vand(er) voert va(n) gheele ov(er)geve(n) sal/
alsulke(n) beleydtbrief daer mede de selve pet(er) geleydt is tot de(n) goede(n)/
willems wile(n) vande(n) bruele? en(de) oec ande(re) erfbrieve va(n) erfpachte als ligge(n)/
ond(er) dierieke(n) k(er)smake(re) boys julii xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-04 by xavier delacourt