SAL7728, Act: R°45.1 (33 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°45.1  
Act
Date: 1434-08-05

Transcription

2019-06-17 by Frans Feyaerts
It(em) het sijn comen in recht voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven inde banck/
ald(aer) de heylighe gheest meeste(r) de kercmeeste(re)n en(de) de rectour van ons(er) liev(er)/
vrouwe(n) outaer ind(er) kerke(n) van tieldonc en(de) oec h(er) jan spape(n) p(ri)este(r) rectour/
vand(er) zielmisse(n) ind(er) selv(er) kerken in deen side en(de) lijsbeth weduwe jans wile(n)/
uut(er) helecht diemen heet cleynart die geleydt was tot den goeden/
jans uut(er) helecht diemen hiet cleynart in dan [sone wilen lodewijcs] in dande(re) daer de/
voirs(creven) heylighe gheestmeesters kercmeest(er)s en(de) rectours voirscr(even) een aensprake/
deden van xx roede(n) lants luttel min oft meer gelegen inde p(ro)chie/
van tieldonc ter stat geheten goetham neve(n) [de] goethamstrate bide goede/
de vors(creven) jans uut(er)helecht in beyden siden met alrehande woerd(en) die/
si daer toe vueghde(n) en(de) cleedden te(n) eynde sluitende dat de vors(creven)/
jan uut(er)helecht hen de vors(creven) goede tonrecht voerhielt want die/
hae(r) openbair erve wae(re) Daer op de vors(creven) lijsbeth hae(r) v(er)antw(er)de/
en(de) seyde dat de vors(creven) aensprake hae(r) noch hae(re)n beleyde gheen ontstade/
doen en soude aende selve goede want de vors(creven) jan uut(er)helecht de vors(creven)/
goede ov(er) xxx jae(re) en(de) daghe besette(n) hadde als sijn p(ro)per erve en(de)/
boet sij te thoenen gelijc si oec dat claerlic bethoende en(de) [of] hae(r) dat/
te luttel wa(r)e so boet de vors(creven) h lijsbeth dat jan uut(er)helecht voirscr(even) sijn/
behout d(aer) af doen woude als recht (et)c(etera) Alse dat ten eynde ter mae(n)nissen/
smeyers van loeve(n) de scepen(en) van loeven wijsde(n) voe(r) een vonnisse dat/
alsulken aensprake als de vors(creven) heylighe gheests meesters kercmeesters/
en(de) rectours gedaen hebbe(n) tot d(en) vors(creven) goeden dat die d(er) vors(creven)/
lijsbetten en(de) hae(re)n beleyde gheen ontstade doen en soude p(rese)ntibus/
lombart borch(oven) k(er)smake(re) vynck aug(usti) quinta
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt