SAL7728, Act: R°47.2 (37 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°47.2  
Act
Date: 1434-08-05

Transcription

2019-06-27 by Frans Feyaerts
Tvonnisse tusschen woute(re)n van quaderebbe als wettich man en(de) mombour/
joffr(ouwe) m(ar)griete(n) van helmont sijnre gesellinne(n) na(tur)lic docht(er) h(ere)n jans wile(n)/
van berlaer h(ere)n va(n) helmont in deen side en(de) woute(re)n van vriessele/
va(n) poed(er)le als wettich man en(de) mombour joffr(ouwe) geertruyde(n) va(n) helmont/
sijns wijfs oec na(tur)lic docht(er) des vors(creven) he(re)n van helmont in dande(re)/
alse van xxiii s(chellingen) iii d(enieren) lovensche en(de) ene(n) tornoyse(n) erflex tsijs/
die de vors(creven) wout(er) van quaderebbe als mombour sijns wijfs v(er)volght/
heeft op een stuck erfs gehete(n) delsbroeck toebehoe(re)nde de(n) goeden/
ten hove gelegen tot he(re)nthout daer op de selve wout(er) van q(ua)derebbe/
alrehande v(er)volgh na des hoefs recht aldaer gedaen hadde (et)c(etera) Es/
dat de scepen(en) vanloeven de p(ar)tijen vanden vors(creven) erftsijse wed(er)/
sette(n) inden hof daer de vors(creven) goede hoven ald(aer) voert recht te neme(n)/
en(de) te nemen Cor(am) lomb(ar)t borchove(n) absoloens kersmake(re) vo vynck/
voshem v dage in augusto
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt