SAL7728, Act: R°50.1 (39 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°50.1  
Act
Date: 1434-08-12

Transcription

2019-07-02 by Frans Feyaerts
Item arnt vanden waterscape van meerhout in jeg(enwoirdicheit) d(er) scepen(en) van loven gestae(n)/
heeft geloeft dat hij alsulken schoutbrieve en(de) beleytbrieve daer mede/
hij comen en(de) geleidt is totten goeden lijsbetten [wilen] vander steeghen van/
gheele t(er)stont bringhen en(de) leggen sall enden handen dierix vanden/
elzen secretar(is) (et)c(etera) en(de) die aldaer laten liggen en(de) nu(m)mermeer daer/
mede wercken noch hem behelpen op negheene goede d(es) voirs(creven) wilen/
lijsbetten dan bij rade consente wille en(de) weten gheert cuerinx/
drossete van gheele Voert so heeft geloeft de voirs(creven) gheert cuerinx/
den voirs(creven) arnde xxii g(ri)pen te weten xl drie gulden peters/
also nu gemeynlic in borsen gaen voer vijf d(er) voirs(creven) g(ri)pen gereeckent/
te betalen van ons(er) liev(er) vrouwen dage assu(m)ptio(ni)s neestcomen(de) bynnen/
drie weecken d(aer) na sond(er) middel volgen(de) als v(er)volghde schout Ite(m)/
jan vekeman voirspreke die geleydt is tot de goeden arnts vanden/
waterscap heeft geloeft en(de) toegeseeght dat hi mette(n) vors(creven) sine(n) beleyde/
jege(n) dese vorw(er)den niet doen noch werken en sal It(em) is oec vorw(er)de dat/
me(n) mette(n) vors(creven) beleyde niet w(er)ken en sal ten si dat gheert cuerinx yerst/
v(er)nueght sij van vijftich mottoene(n) en(de) xxii g(ri)pen vynck voshem aug(usti) xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt