SAL7728, Act: R°52.3 (44 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°52.3  
Act
Date: 1434-08-07

Transcription

2019-07-15 by Frans Feyaerts
It(em) want stoet en(de) geschille geweest is tusschen de goede liede van/
waenrode in deen side en(de) de goede liede van tielt in dande(re) om/
dat deen mathijs de drote(re) nu ter tijt wonechtich te waenrode van/
seke(re)n goeden gelege(n) te tielt op bede gesett was mids dien dat/
de voerseten des vors(creven) mathijs hem voermaels van dien goeden v(er)loeft/
souden hebben tot tielt schot en(de) lot te betale(n) en(de) d(aer) af die van/
waenrode de cont(ra)rie alligeerden seggende al waert also dat hem/
yemant van e(n)nige(n) goeden inden lande va(n) zichne vel verloefde te/
schote en(de) te lote te staen en(de) hi inden lande van zichne geseten wa(r)e/
tot ande(re)n plaetsen dan daer hi de geluften gedaen hadde so en/
soude nochtan deser gelufte(n) niet wed(er)staende van dien goede(n) niet/
ghelden anders dan alleen ter plaetsen daer hi bynne(n) de(n) lande van/
zichne geseten wa(r)e ten wa(r)e dat de gheene die he(m) van aldus/
van e(n)nige(n) goeden v(er)loeft hadde buten den lande van zichne toghe/
wonen so soude die dan sijnre geluften moete(n) pleghen Daer/
om eest dat de raet vand(er) stat get(er)mineert heeft voe(r) reden(en)/
en(de) recht dat na den gemeynen recht de vors(creven) mathijs de drote(re)/
der geluften die sijn vorde(re)n gedaen hebbe(n) vande(n) goede(n) tot tielt/
plegen sal ten sij dat de stat van zichne ond(er) hae(re)n zegel certifice(re)/
en(de) cond doe dat e(n)nige inden lande van zichne geseten zijn hen van/
e(n)nigen goeden inde(n) selve(n) lande tot ande(re)n plaetsen dan daer si geseten/
sijn v(er)loeft hebbe(n) van goeden te schote en(de) te lote te staen aldaer/
nochta(n) na der costume(n) en(de) heerb(ri)ngen voe(r) gheruert niet en gelden noch/
en betale(n) cora(m) lye(ming)[en] cap(elle)[ma(n)] burg(i)magi(st)ris in pleno consilio/
augusti sexta
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt