SAL7728, Act: R°59.2 (49 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°59.2  
Act
Date: 1434-08-20

Transcription

2019-07-31 by Frans Feyaerts
Item gielijs van muysen heeft doen setten onder den wissele(r) van loven/
en(de) voe(r) scepen(en) aldaer ii[cc] ende xxv gulden peters tot behoeff der/
reyneers van galmale op alzulken vueghe tot wat tide gielijs van/
muysen voirs(creven) over hebben sall den brieff vanden vonnisse biden mannen/
van brabant gewijst ende desgelijcs de brieve liggende tot mechelen/
onder de scepen(en) aldaer aengaende der thienden van zaventhen die/
de selve gielijs ieghen den voirs(creven) reyne(re)n en(de) den gesuste(re)n van caelmont/
gecocht heeft Ende voert als jan van boechout sijn beleyt vander voirs(creven)/
thienden te nyeute gedaen oft quijtgescouden sall hebben en(de) gielise/
waerscap gedaen sall hebben te bruessel vander selver thienden na/
inhout d(er) vurw(er)den en(de) dit gesciet sijnde als sij dan gesamender/
hant omme tvoirs(creven) gelt metten voirs(creven) gielise comen dat dan de/
voirs(creven) reyne(r) tvoirs(creven) gelt sonder argelist trecken sall cor(am) lomb(ar)t/
abs(oloens) aug(usti) xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt