SAL7728, Act: R°95.1 (96 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°95.1  
Act
Date: 1434-10-03

Transcription

2019-10-29 by Frans Feyaerts
Het sijn comen in recht voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven inde banck/
aldaer vranc oeden die na de(n) recht d(er) stat va(n) loeven comen en(de)/
geleydt is tot de(n) goeden jans oeden sijns vaders in deen side en(de)/
reyner taelmans die na de(n) selve(n) recht d(er) stat van loeven come(n) en(de)/
geleydt is tot de(n) goeden jans wilen taelman sijns brueders in dand(ere)/
van ene(n) dachmael beemds luttel min oft meer gelege(n) inde p(ro)chie van/
sente pete(r) vessenake(n) aende strekerstrate tussche(n) de goede claes uute(n) lye(ming)[en]/
en(de) de goede henrics vanden cloeste(re) Daer af de vors(creven) vranc een aensp[ra]ke/
dede en(de) hem thoe(n)nisse d(aer) op v(er)mat dwelc hi leydde te weten/
dat een jan wilen jans de vors(creven) goede besat als sijn p(ro)per erve en(de)/
d(aer) uut starf als uut sine(n) p(ro)pe(re)n erve en(de) dat wilen lijsbeth sijn wijf/
daer in bleef sitte(n) als een tochtersse en(de) dat sij noch geleeft hadde/
tussche(n) xii en(de) xiiii ja(r)e en(de) dat de goede comen wa(r)en van/
des vors(creven) [wilen] jans vorde(re)n Voert thoende noch de vors(creven) vranc oeden/
dat de vors(creven) [wilen] jan jans ene(n) brued(er) hadde met name(n) vranc jans en(de)/
dat de selve vranc jans een wettige docht(er) hadde geheite(n) aleydt/
die de vors(creven) jan oeden na staet d(er) heylig(er) kerken getruwt heeft/
It(em) thoende noch de vors(creven) vranc oeden met ii laten vande(n) hove/
dat de kijnde(re) henrics wilen jans en(de) henric weyns die docht(er)/
heeft des vors(creven) wilen henr(ics) come(n) wa(r)en inden hof d(aer) de vors(creven)/
goede hove(n) en(de) hadde(n) bekendt dat de(n) vors(creven) janne oeden met/
aleite(n) sine(n) wive de selve goede in deyingen gevallen wa(r)en/
en(de) d(aer) op mette(n) recht v(er)teghen Na desen bi mae(n)nissen smeyers/
va(n) loeven wijsde(n) de scepen(en) van loeve(n) voe(r) een vonnisse/
dat de vors(creven) goede de(n) vors(creven) vrancke(n) oede(n) en(de) sinen/
beleyde volge(n) selen cor(am) lomb(ar)t borch(oven) absoloens k(er)smake(re)/
vynck des saterdaeghs ii dage in s octobri
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt