SAL7728, Act: V°171.1 (155 of 375)
Search Act
previous | next
Act V°171.1  
Act
Date: 1434-12-03

Transcription

2020-01-13 by Frans Feyaerts
It(em) inden gedinghe dat nu onlanx geweest is/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeve(n) tusschen janne wout(er)s/
in deen side en(de) goerde heyme die geleydt is tot den/
goede(n) jans tey en(de) arnts van strirode indande(re) alse/
vande(n) goede(n) die de vors(creven) jan wouters in pachtinge(n)/
genomen hadde jege(n) m(ar)griete(n) wilen sijnre moeder droegh/
de waerheyt va(n) ii goeden ma(n)ne(n) die daer bi en(de) ov(er)/
geweest hadde(n) dat de vors(creven) jan wouters de goede/
jege(n) sijnre moed(er) een mest recht lanc in pachtinghen nam/
te wete(n) iii jaer lanck ten halven vate en(de) oft sijn moed(er)/
lang(er) leefde dat hi se dan in dier voege(n) wed(er) in hebbe(n)/
soude noch drie ja(r)e lanck Voert droegh de waerheyt/
dat de vors(creven) sijn moeder meer den een half [jaer] lang(er) leefde/
dan dyerste iii ja(r)e also dat tvonnisse wijsde na/
aensprake na v(er)antw(er)de(n) en(de) na thoe(n)nisse dat de(n) vors(creven)/
janne wouters sijn jae(r)schare(n) volghen selen gelijc/
de waerheyt gedraghen heeft cor(am) lomb(ar)t abs(oloens)/
kersmake(re) vynck boys voshem decembr(is) t(er)cia
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt