SAL7728, Act: V°174.3-R°175.1 (157 of 375)
Search Act
previous | next
Act V°174.3-R°175.1  
Act
Date: 1434-12-11

Transcription

2020-01-14 by Frans Feyaerts
It(em) want stoet en(de) tebat opv(er)staen is geweest tussche(n)/
henricke(n) gheerts in deen side en(de) wille(m)me groetheyns als/
borghe jans wilen groetheyns sijns vaders van alsulken/
woerd(en) als de vors(creven) henric meyndt dat de vors(creven) wile(n)/
jan op sine eer gesproken soude hebben te wete(n) dat
//
dat de vors(creven) willem geloeft soude hebben te voldoen tgheen/
des tvonnisse vande(n) vors(creven) woerde(n) wisen soude in dande(re) So/
sijn de vors(creven) p(ar)tijen des come(n) voe(r) scepen(en) va(n) loeve(n) en(de) hebben/
hen van desen stote v(er)bonden en(de) ghesubmitteert te wete(n) de/
vors(creven) henr(icke) gheerts in janne en(de) henricke(n) vande(n) borchove(n)/
gebruede(re)n en(de) de vors(creven) hen willem groetheyns in jacob/
uute(n) lyemi(n)ghen burg(er)meest(er) va(n) loeve(n) en(de) henricke(n) vand(er)/
calstren op also dat de vors(creven) p(ar)tijen vanden vors(creven) goeden stote/
elc sijn bescheyt eysch en(de) v(er)antw(er)den bide vors(creven) segge(re)n brenghen/
selen tusschen dit en(de) derthien dach naest comende bynne(n)/
welke(n) tide de selve segge(re)n hae(r) seggen uutene(n) en(de) seggen/
selen op dat sijs eens en(de) van accorde gewerden conne(n) En(de) so/
wae(r) si des bynne(n) de(n) selve(n) tide niet eens gewerde(n) en(de) co(n)nen/
so selen de selve segge(re)n van des(er) saken ene(n) ov(er)man nemen/
en(de) kiesen die(n) si alle tgheen des voe(r) hen come(n) is ov(er)gegeven/
en(de) bib(ri)ngen selen welc ov(er)man sijn segge(n) vand(er) vors(creven) saken uut/
spreken en(de) p(ro)nu(n)cie(re)n sal bynne(n) xiiii nachte(n) d(aer) na sond(er)/
myddel volgende En(de) hebbe(n) geloeft de vors(creven) p(ar)tijen vast /
en(de) gestetich te houden so was de vors(creven) segge(re)n oft ov(er)man/
vanden vors(creven) sake(n) spreken en(de) uutseggen sele(n) oft sal sond(er)/
argelist vynck boys dec(embris) xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt