SAL7728, Act: V°193.2 (177 of 375)
Search Act
previous | next
Act V°193.2  
Act
Date: 1434-12-24

Transcription

2020-01-21 by Frans Feyaerts
It(em) henric van bruessele lijne(n)weve(r) in jegenwordicheyt der/
scepen(en) van loeve(n) gestaen heeft geloeft op sijn lijf en(de) op sijn/
goet en(de) op zoenbreke en(de) peysbreke te sijn dat hi om/
negheenre saken wille die hi uutstaende mach hebbe(n) met/
meest(er) matheeuse everwijn [canonic] van rijssele en(de) van mechelen (et)c(etera)/
den selve(n) meest(er) matheeuse nu(m)mermeer hatye vede/
wangonst noch viantscap doen noch draghe(n) en sal/
noch hem daghen noch noch moeyen buten lants noch/
te camp eyssche(n) in negheenre manie(re)n (et)c(etera) in meliori for[m(a)]/
Bekennende en(de) v(er)lyende de vors(creven) henr(ic) va(n) bruessel/
so wae(r) hi daer jege(n) dade bi hem selve(n) of bi /
yemant anders dat hi dan sijn sal zoenbreke en(de) peysbreke/
en(de) sijn lijf en(de) sijn goet verboert sal hebbe(n) ond(er) alle h(ere)n/
en(de) gerichte daer hi ond(er) vonden sal werden Behoudelic/
dien heeft de vors(creven) meest(er)mathe henr(ic) van bruessele/
de(n) vors(creven) meest(er) matheeuse va(n) e(n)nige(n) sake(n) yet te /
eyssche(n) oft aen te spreken dat hi dat doen mach/
mette(n) recht (et)c(etera) k(er)smake(re) voshem dec(embris) xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt