SAL7728, Act: V°208.1 (185 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°208.1  
Act

Transcription

2015-01-12 by Inge Moris
Want anderwile gielijs bome beatrijs sijn wijf docht(er)/
gielijs wilen van kaelmont en(de) joffr(ouwe) aleyt weduwe/
engelbrechts wilen vanden kerchove voe(r) meye(r) ende/
scepen(en) va(n) loeve(n) seke(re) scepen(en) brieve va(n) loeven bekendt/
hebbe(n) janne van boechout (et)c(etera) Daer mede de selve jan na/
den recht d(er) stat van loeve(n) geleydt is tot de(n) goeden/
de voirg(enoemde) p(er)sone en(de) daer na beyde schoutbrief en(de) beleydt/
brief bi consent van p(ar)tijen geleydt geleeght worden/
ond(er) jannes ha(m)mans van bruessel om daer mede niet/
gewracht te w(er)den anders dan tgedinge daer mede te/
vuere(n) en(de) dan de vors(creven) brieve onder den vors(creven) jannes/
wed(er) te b(ri)nghen En(de) oec mids dat de vors(creven) jannes/
hem van desen ontlasten wilt So heeft de selve/
jannes hammans beyde de vors(creven) brieve doen bringe(n)/
en(de) gesonden met janne bock die sijnre docht(er) heeft/
ond(er) scepen(en) van loeven om die te orboe(re)n en(de)/
daer mede gedaen en(de) gevordert te w(er)den alle tgheen/
des voe(r) daer af voe(r) scepen(en) van loeven gevorwerdt/
was gelijc tregister d(aer) af begrijpt en(de) inhelt/
staende int boeck van xxx julii xviii/
acta fu(eru)nt hec anno m[mo] cccc xxxiiii me(n)s(is)/
januarii die octava cor(am) nycholao kersmake(re) (et)/
dyonisio boys scabinis lovaniensib(us)/
ContributorsKristiaan Magnus , Jos Jonckheer , kristiaan magnus , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-02-05 by Kristiaan Magnus