SAL7728, Act: V°215.3 (189 of 375)
Search Act
previous | next
Act V°215.3  
Act
Date: 1435-01-13

Transcription

2020-01-23 by Frans Feyaerts
En(de) dese goedinge sal alhier ond(er) de clercke(n) bliven liggen tot/
des(er) meyninghen dat de vors(creven) kath(er)ine van bruyssegheem de/
voirs(creven) goede mette(n) recht op dats niet geboerde v(er)antw(er)den/
mach mer dat de selve goede selen bliven en(de) come(n) op de(n)/
vors(creven) janne reyncken en(de) kath(er)inen ha(r)en natuerlike(n) kijnde(re)n/
die si heeft va(n) reyne(re)n wile(n) le(m)mens va(n) steenhuffle/
En(de) of de vors(creven) kath(er)ine oft yemant anders hier jege(n)/
mett(er) voirs(creven) goedinge(n) yet doen woude(n) so is claerlic/
gevorwerdt en(de) biden p(ar)tijen ov(er)drage(n) en(de) gewillecoert datme(n)/
dan de vors(creven) goedinge te nyeute doen sal en(de) dat de vors(creven)/
jan le(m)mens opt recht vande(n) vors(ceven) beleyde blive(n) sal/
tot sine(n) behoef en(de) tot reynckens en(de) kath(er)ine(n) sijns brueders/
en(de) zust(er) behoef lomb(ar)t borchove(n) vynck boys/
januarii xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt