SAL7728, Act: V°342.1 (305 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°342.1  
Act
Date: 1435-03-07

Transcription

2020-03-02 by Frans Feyaerts
It(em) tvonnisse tusschen janne de weent die na de(n) recht d(er)/
stat van loeven geleydt is tot de(n) goede(n) augustijns ynghelrams/
in deen side en(de) janne longemoert in dande(re) alse van iii tsijs gulden(en)/
twee gulden hellinghe tsijs gul(den) van florense(n) jaerlik(er) erfrente(n)/
die de vors(creven) jan longemoert erflic eyscht en(de) meyndt te hebben/
op vijf dachmael lants [des vors(creven) augustijns] gelege(n) inde prochie van duffel daer/
voe(r) de vors(creven) jan [de] weent de(n) selve(n) janne longemoert tot loven/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) aldaer int recht in hadde doen sc(ri)ven daer/
van beyd(en) side(n) aensprake en(de) v(er)antw(er)den gedaen worden es/
Eest dat de vors(creven) jan longemoert e(n)nige(n) erftsijse v(er)volge(n)/
wille dat hi dat doen mach ter plaetsen daer dat behoert/
cor(am) lomb(ar)t borch(oven) abs(oloens) kersmake(re) vynck boys voshem/
des donredaeghs vii daghe in m(er)te
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-10 by xavier delacourt