SAL7728, Act: V°37.2 (21 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°37.2  
Act
Date: 1434-07-27

Transcription

2019-05-26 by Frans Feyaerts
It(em) tvo(n)nisse tusschen godefridu(m) vander heyden die na den/
recht d(er) stat van loeven comen en(de) geleydt es tot de(n) goeden/
jans wilen goes uut d(er) prochien van balen in deen side ende/
arnde heylen en(de) de kijnde(re) henrics wilen gouwen die(n) opte(n) dach/
van heden voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven dach getekent was/
jege(n) den voirs(creven) godefridu(m) in dande(re) als daer de vors(creven) arnt/
en(de) de kijnde(re) niet en quamen alse vande(n) goeden hier na bescr(even)/
inden yersten vand(er) hoeven gehete(n) de goedens hoeve gelege(n) inde/
p(ro)chie van bale(n) tussche(n) de goeden jans heylen en(de) de gemeynst[ra]te/
aldair It(em) van ene(n) beemde gelege(n) aldaer inde bruynsdonc/
tussche(n) de goede des voirs(creven) jans heyle(n) en(de) de goede claes ha/
ghemans Es datmen den voirs(creven) godefridu(m) houden sal in/
sine(n) voirs(creven) beleyde also v(er)re alst noch voe(r) scepen(en) va(n) loeve(n)/
comen is cor(am) lomb(ar)t [absoloens] kersmake(re) boys voshem julii xxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-04 by xavier delacourt