SAL7728, Act: V°37.3-R°38.1 (22 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°37.3-R°38.1  
Act
Date: 1434-07-27

Transcription

2019-05-09 by Frans Feyaerts
It(em) vrouwe marie van scoenhove(n) weduwe h(ere)n jans wilen/
van dronghelen ridders in jegenwordich(ei)[t] der scepen(en) va(v) loeven/
gestaen heeft bekendt en(de) v(er)lijdt openbairlic dat si gehaven en(de)/
ontfaen heeft van jonck(er) henricke(n) van scoenhove(n) hae(r) bruede(r)/
sesse hondert en(de) vijftich crone(n) der mu(n)ten skoninx van vranc(rijc)/
goet van goude en(de) swaer van gewichte als van alsulken vijftich/
crone(n) der mu(n)ten en(de) w(er)de(n) vors(creven) erflik(er) rente(n) die hae(r) in hu/
welik(er) vorw(er)den en(de) nae(r) hae(r) kijnsgedeelte bewijst wae(re)n/
en(de) die ene(n) seke(re)n tijt die noch niet ov(er)lede(n) en is ter/
lossinghe(n) en(de) quijtinge(n) stonde(n) gelijc de brieve d(aer) op gemaect/
mette(n) segele(n) jonck(er) jans wile(n) he(re) tot scoenhove(n) haers vade(r)/
jonck(er) jans en(de) daneels van scoenhove(n) gebruede(re)n der vors(creven)
//
vrouwe marien besegelt volcomelik(er) inhoude(ne) en(de) beg(ri)pen Van/
welken vi hondert en(de) vijftich crone(n) vors(creven) en de vors(creven) vrouwe/
marie den voirs(creven) [jonc(ker)] henricke(n) hae(r) bruede(r) sine goede erfgename(n) ende/
nacomelingen volcomelic quijtgeschouden heeft bekennende en(de) v(er)liende/
openbairlic de selve vrouwe marie dat si hier mede goede warige/
en(de) wettighe deylinghe ontfaen heeft van allen den goeden/
beruerlic en(de) onberuerlic die bliven sijn na en(de) vand(er) doet des/
vors(creven) wilen jonck(er) jans he(re) tot scoenhove(n) haers vad(er)s en(de) blive(n) selen/
na de doet joffr(ouwe) elzen moed(er) der selv(er) vrouwe marien vaere(n)/
heeft geloeft de vors(creven) vrouwe marie joffr(ouwe) hadewighen haere [docht(er)]/
noch h noch onder hae(r) daghe wesende inde te vervaen en(de) in/
dien te hebbe(n) so wanneer de selve joffr(ouwe) hadewijch tot hae(re)n/
[mondighe(n)] wettige(n) dage(n) comen sal zijn dat si de(n) vors(creven) jonck(er) henricken/
hae(re)n oem gelike quitancie doen sal voe(r) scepen(en) van loeven [of daer dat behoe(re)n sal] also/
verre alst hae(r) aengaen mach sond(er) argelist lomb(art) voshem/
julii xxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-04 by xavier delacourt