SAL7728, Act: V°39.1 (25 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°39.1  
Act
Date: 1434-07-28

Transcription

2019-05-26 by Frans Feyaerts
It(em) daneel en(de) jan van boechout gebruede(re)n hebbe(n) geloeft anthonijse/
vlemi(n)c hae(re)n swag(er) inden name van sine(n) wive wettighe scheydinge/
en(de) deylinge sele(n) doen hebbe(n) van alle de(n) onberuerlike(n) goeden die/
de vors(creven) sine(n) wive bleve(n) mogen sijn vand(er) doet h(ere)n daneels/
wilen van boechout ridders haers vad(er)s en(de) vrouwe [vacat] sijnre/
gesellinne(n) moed(er) d(er) vors(creven) gebruede(re)n bynnen vier maend(en) naest co(men)[de]/
en(de) alle de ghene daer bi b(re)nghen die d(aer) toe behoe(re)n vynck/
voshem julii xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt