SAL7728, Act: V°391.3 (344 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°391.3  
Act
Date: 1435-05-17

Transcription

2020-03-21 by Frans Feyaerts
It(em) tvonnisse tusschen gerart de molde(re) die na de(n) recht/
d(er) stat van loeven come(n) en(de) geleydt is tot de(n) goede joffr(ouwe)/
m(ar)griete(n) vande(n) gore weduwe gheerts wile(n) vande(n) eynde/
in deen side en(de) arnde beck van mechele(n) van mechele(n) in/
dande(re) alse van eenre halver hoeve(n) met haerre toebehoirte(n)/
gelegen tot poederle welc halve hoeve de vors(creven) gheert/
meyndde dat d(er) vors(creven) joffr(ouwe) m(ar)griete(n) toebehoirde in dien dat/
ha(r)en [oud(er)moeder] die bleve(n) en(de) aengestorve(n) was van ene(n) wile(n) h(ere)n augustine(n)/
van wickevorst prieste(r) o brued(er) der vors(creven) oud(er)moed(er) Den vors(creven)/
arnde meynende dat de vors(creven) joffr(ouwe)m(ar)griet [oud(er)moeder] een and(er) helecht/
van eenre hoeve(n) d(aer) voe(r) hadde en(de) houdende is gelege(n) te/
wickevorst (et)c(etera) Es dat de scepen(en) van loeven de/
vors(creven) p(ar)tijen setten ind(en) hoff daer de vors(creven) goede hoven/
recht ald(aer) te neme(n) en(de) te gheve(n) lomb(ar)t borch(oven) abs(oloens) k(er)smak(ere)/
vynck voshem maii xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-10 by xavier delacourt