SAL7728, Act: V°45.3-R°46.1 (35 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°45.3-R°46.1  
Act
Date: 1434-08-07

Transcription

2019-06-25 by Frans Feyaerts
Item het sijn comen in recht voe(r) meye(r) ende scepene(n) van loeve(n)/
inde banc aldaer jan vander valporten goutsmet die na den/
recht d(er) stat van loeven comen en(de) geleydt es tot d(en) goede(n) joffr(ouwe)/
margriete(n) weduwe symoens wilen de blide in deen side/
en(de) matheeus wynter van arschot in dande(re) alse van ene(n)/
boender beemds gelegen inde vrihett van arschot inde/
stoffene tussche(n) de goede d(er) vrouwe(n) van dormale en(de) de goede/
jannes de roeve(re) Dair af in beyden siden scoen en(de) alrehande/
thoe(n)nisse geleydt worden en(de) onder den ande(re)n so vant men/
claer dat symoen wilen de blide voirs(creven) den vors(creven) beemdt/
opgedragen hadde en(de) in manie(re)n van onderpande verbonden hadde
//
den selven beemdt voe(r) xl rijnssche gulden(en) en(de) een gulden croen/
ene(n) h(ere)n henricken van over de vecht op die tijt canonick van s(in)te s(er)vaes/
te tricht op also dat de selve h(er) henric de vors(creven) sijn schout daer aen/
heffen en(de) boere(n) soude met ande(re)n en(de) meer thoe(n)nissen die [de] vors(creven) p(ar)tijen/
in beyden side(n) dair af leydden Also dat ten eynde de scepenen/
van loeven ter mae(n)nissen smeyers van loeven wijsde(n) voe(r) een vonnisse/
dat de vors(creven) matheeus wynter den vors(creven) beemdt behouden sal/
tot aen dier tijt dat de vors(creven) jan vand(er) valporte(n) hem geven en(de)/
betale(n) sal de vors(creven) xl rijnssche gulden en(de) een croen of de w(er)de/
daer voe(r) behoudelic dien dat de vors(creven) matheeus wynter de/
hue(r) van desen jae(re) vande(n) vors(creven) beemde hebbe(n) en(de) heffen sal op also/
dat hi betale(n) sal den co(m)mer uut de(n) selven beemde gaende cor(am) lombart/
borch(oven) absoloens kersmake(re) vynck voshem augusti vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt