SAL7728, Act: V°50.3 (42 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°50.3  
Act
Date: 1434-08-12

Transcription

2019-06-19 by Frans Feyaerts
Ite(m) het sijn comen in recht voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven inde banc/
aldaer vranc van godfroit vanden torre in deen side ende/
vranc vanden hove sijn sweer die geleydt en(de) gegoedt es inde/
onberuerlike goede des selfs godfroits gelege(n) ter sluysen en(de) tot/
ande(re)n plaetsen so wae(re) die in brabant gelege(n) zijn in dande(re)/
daer de voirs(creven) vranck sijn scepene brieve te wete(n) beyde/
vand(en) goedinge(n) en(de) vand(en) beleyde daer mede hi come(n) is tot den/
goede(n) voirscr(even) dede lesen v(er)suekende aende(n) meye(r) va(n) loeven/
datme(n) hem houde(n) woude in sine(n) beleyde en(de) goedingen vorscr(even)/
Daer op de vors(creven) godfroit een antwerde [aensprake sprake] dede seggende/
dat hem de vors(creven) vranc de vors(creven) sijn brieve ov(er)geven soude/
en(de) sculdich wae(re) ov(er) te gheven want doen hi de vorw(er)de/
aenghinc mette(n) he(re) van viertayn so geloefde de vors(creven) vranc/
den vors(creven) godfroit den sijn brieve wed(er) ov(er) te gheven en(de) dat/
de selve vranc doen den schoutbrief onder hielt en(de) dat/
dat wae(r) wa(r)e seyde de vors(creven) godfroit dat hi des wael/
getroest wa(r)e tot diericke(n) secretar(is) d(er) stat va(n) loeven/
die des mogelic geloeft soude zijn Op dwelc de vors(creven) vranc/
hem v(er)antwerde met alrehande woerde hem tot den recht/
dienende also dat de scepene(n) van loeve(n) ter mae(n)nissen/
smeyers van loeven wijsde(n) voe(r) een vonnisse dat men den/
vors(creven) vran na aensprake [en(de)] na v(er)antw(er)den datmen den vors(creven)/
vrancken houden sal in sine(n) beleyde en(de) goedinghe(n) voirscr(even)/
cor(am) lombart borch(oven) absoloens kersmake(re) vynck boys voshem/
augusti xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt