SAL7728, Act: V°52.1 (45 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°52.1  
Act
Date: 1434-08-14

Transcription

2019-07-15 by Frans Feyaerts
Item der t(er)minacien in dande(r) side van desen blade voirscr(even) navolgende/
hebben de goede liede van tielt voe(r) ons bracht een open placaet/
gegeve(n) ond(er) de(n) zegel d(er) stat van zichne daer [in] hi sij openbaerlic kundicht/
en(de) c(er)tificeert dat alrehande p(er)sone geseten inde lande van zichne he(n)/
v(er)loeft hebbe(n) tot seke(re)n plaetsen inden selve(n) lande te schote en(de) te lote/
te staen daer af si nu na inhebbe(n) der ouder gewoenten ald(aer) niet/
en gelden hoe wael mids [dats?] dien dat si alnoch inde lande va(n) zichne/
geseten en(de) woenechtich sijn cora(m) cap(elle)[man] burg(i)magi(st)r(o) et q(uam)plu(r)ib(us)/
aliis de consilio augusti xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt