SAL7728, Act: V°68.1 (55 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°68.1  
Act
Date: 1434-08-31

Transcription

2019-08-08 by Frans Feyaerts
It(em) tvo(n)nis tusschen lijsbetten lovenwech docht(er) willems wile(n)/
love(n)wech van he(re)nt in deen side en(de) henricke(n) va(n) winczel die/
na de(n) recht d(er) stat va(n) loeve(n) geleydt is tot de(n) goeden des vors(creven)/
wilen willems in dande(er) alse van dien dat de vors(creven) lijsb(eth)/
de(n) vors(creven) henricke(n) aensprack vand(er) hanteringe(n) van recht die sij/
gehadt hadde(n) met pete(re)n lovenwech hae(re)n brued(er) om dat de/
selve lijsbeth begheerde en(de) v(er)socht deylinge te hebbe(n) vande(n) /
goede(n) die hae(r) blive(n) wa(r)en van hae(re)n vad(er) en(de) moeder des de/
vors(creven) henric van winczel niet gestaden noch gedoge(n) en woude/
mids dat hi meyndde dat de vors(creven) goede hem mette(n) vors(creven)/
beleyde toebehoerde(n) Es dat alsulken aensprake als de vors(creven)/
henric lijsbeth gedaen hadde tot de(n) vors(creven) henricke(n) van winczel/
de(n) selve(n) henricke(n) noch sine(n) beleyde gheen ontstade doen en/
sal cor(am) lomb(ar)t absoloens vynck boys voshem aug(usti) ulti(m)a
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt