SAL7728, Act: V°74.2 (67 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°74.2  
Act
Date: 1434-09-07

Transcription

2019-09-02 by Frans Feyaerts
It(em) want stoete en(de) geschille geweest sijn tussche(n) gielise/
van muysen van mechlen op een side en(de) de gesuste(re)n/
van caelmont met hoe(re)n momboe(re)n in dande(re) van alsulker/
[huere cope] als de vors(creven) gielijs jege(n) de vors(creven) gesuste(re)n gedaen hadde/
vand(er) thienden van caelmont gelege(n) te sente stevens/
woluwe en(de) des gelijx vander valuen vande(n) pet(er)s daer/
mede de vors(creven) thiende v(er)cocht was Vande(n) welken/
de selve gesuste(re)n meyndden dat die thiende met love(n)sche/
pet(er)s v(er)cocht was den vors(creven) gielise de cont(ra)rie houden(de)/
m(aer) seyde dat hi de thiende gecocht hadde met pet(er)s/
alsoe m(ijn) he(re) van bourg(oig)[ne(n)] hadde doen slaen en(de) op die/
tijt ginge en(de) geve en(de) deen coepm(a)n den ande(re)n mede/
betale(n) mochte Alsoe dat na dese(n) beyde de p(ar)tie(n) voe(r)/
den raet vand(er) stat hen keerde(n) in pete(re)n van vil/
voirden die d(aer) op ten heylige(n) verhuert wart en(de)/
hem verhoert sijnde heeft meest(er) gielijs vand(er) stoct/
ten bevele des burg(er)meest(er)s en(de) ande(re)n vande(n) rade/
uutsproken voe(r) recht en(de) get(er)mineert dat de vors(creven)/
gielijs van muysen inder vors(creven) comanscape(n)? gestaen/
sal met also bourgoensche(n) pet(er)s die nu gemunt en(de)/
ghinge en(de) geve sijn al eest dat si niet te loeve(n) gemunt en/
sijn Cor(am) jacobo ex lye(ming)[en] burg(imagistro) (et) boys vosheem/
scabinis (et) q(uam)plu(r)ib(us) aliis de consilio a(n)no xiiii[c] xxxiiii[o]/
a septembr(is) vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt