SAL7729, Act: R°101.2 (95 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°101.2  
Act
Date: 1435-09-27
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-12 by kristiaan magnus
Van meeste(re)n janne vand(er) heyden/
Het sijn come(n) in rechte inde banck voir meye(r) ende scepene(n)/
van loeven(e) meester jan vander heyden chirurgijn in deen zijde/
ende anne wedewe lodewijx wilen moelensleghe(re) in dande(re) Dair/
de voirs(creven) anne aensprake dede tot den voirs(creven) meeste(re)n ja(n)ne/
van iiii crone(n) erflek(er) rente(n) die wout(er) ruyssche erflic heeft op/
huys ende hoff met sijnre toebehoirte(n) der voirs(creven) a(n)nen gelegen/
inde wijngartstrate dwelc sij teghe(n) den voirs(creven) meeste(re)n janne/
gecocht ende vercregen hadde ende dat de voirs(creven) meest(er) jan geloeft/
hadde te wae(re)nderen op enen seke(re)n tsijs sonder vanden voirs(creven) iiii/
crone(n) erflek(er) renten te vermane(n) onder den ande(re)n seker scepen(en)/
brieve van loeven(e) lesen doende die tvoirs(creven) waerscap begreep en(de)/
versochten aen den meye(r) dat hij den voirs(creven) meest(ere)n janne in/
dien woude hebben dat hij hoir tvoirs(creven) waerscap voldoen woude/
ende hoir de voirs(creven) iiii crone(n) aen den voirs(creven) woute(re)n affdoen met/
meer woirden die de voirs(creven) a(n)ne in hoe(r) ae aenspraken dede/
seggen Dair op hem de voirs(creven) meest(er) jan verantwerdende/
dede segge(n) onder den ande(re)n dat hoe wael hij der voirs(creven) anne(n)/
tvoirs(creven) huys geloeft hadde te wae(re)nde(re)n also hij dede soe waest nochta(n)/
inden voirs(creven) vorwairde(n) vand(er) coma(n)scap ondersproken dat de voirs(creven) a(n)ne/
selve de voirs(creven) iiii crone(n) aflossen soude boven tghelt dat de voirs(creven)/
meest(er) jan d(aer)aff hadde gelijc de selve meest(er) jan alrehande wair/
heiden dair op dede verhoe(re)n en(de) leyden Alsoe dat ten eynde de meye(r)/
[va(n)] en(de) loeven(e) maende de scepen(en) van loeven(e) die wijsden voir een vo(n)nisse/
nae aensprake nae verantwerde(n) nae thoenisse en(de) nae al dats voir hen/
come(n) was dat alsulken aensprake als de voirs(creven) a(n)ne gedaen heeft [ten voirs(creven) meest(ere)n janne wairt] dat die/
den voirscr(even) meest(ere)n ja(n)ne gheen onstade doen en sal en(de) dat de selve a(n)ne/
de voirs(creven) iiii crone(n) aflossen sal pynnoc abs(oloens) calstr(is) wit(te)[ma(n)] naen sept(embris) xxvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-02-25 by Agata Dierick