SAL7729, Act: R°114.4 (108 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°114.4  
Act
Date: 1435-10-10
LanguageLatinum

Transcription

2020-01-13 by kristiaan magnus
Latinum
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Add. 1
, Addendum bevindt zich onderaan folio R°114.
Date: 1435-10-10
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-13 by kristiaan magnus
En(de) is ond(er)sproke(n) so wanneer dese lijftocht afgequijt wordt so salmen altoes tghelt/
wed(er)aen leggen en(de) lijftocht d(aer) om cope(n) ten live(n) der kijnde(re) wilen loevenwech/
Behoudelic dien dat jan vand(er) hagen van leerb(er)ghe(n) sijn heffen d(aer) in hebben/
sal
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-16 by Agata Dierick