SAL7729, Act: R°116.2 (112 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°116.2  
Act
Date: 1435-10-10
LanguageLatinum

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
It(em) godefridus ve(re)nadilien de bealanden(en) ex p(ar)ro(chia) de bierbeke/
recognovit se debe(re) waltero d(i)c(t)o pedeman henrico ydeletten/
georgio arnts om(ne)s de bealanden(en) p(re)dict(um) centu(m) cor(onas) fran(cie)/
ad mo(nicionem) ip(s)or(um) v(el) P(re)t(erea) fa(mu)[lu(m)] cond(uctum) wittema(n) naen octobr(is) x[a]
ContributorsMi-Je Van Gils , kristiaan magnus , Karel Embrechts , kristiaan magnus
Moderated byKarel Embrechts
Add. 1
Date: 1458-11-20
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
S(umma) iiii pl(accarum)/
de(betu)[r] henr(ico)/
walt(ero)/
(et) georgio/
p(ar)it(er) en(de)/
hebbe(n) ge/
consenteert datmen hen gheen behulp h(ier)mede en doe opte goede des vors(creven) wilen goerds so/
v(er)re die lambrechten sijne(n) soen in deylingen gevallen sijn na zijns vad(er)s doot tegen wille(m)me/
hussar/
sinen swa/
ger voe(r)/
scepen(en) va(n) belanden(en)/
s(umma) xxiii gr(ipen)/
(et) sic non/
fiet ips(um)/
adiutoriu(m)/
sup(ra) ill(am) porc(ionem)/
(rece)pt(am)? no(vembris)/
xx a(nn)[o] lviii
ContributorsMi-Je Van Gils , kristiaan magnus , Karel Embrechts , kristiaan magnus
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-16 by Agata Dierick