SAL7729, Act: R°160.5-V°160.1 (153 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°160.5-V°160.1  
Act
Date: 1435-11-23
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-02 by kristiaan magnus
It(em) want staet en(de) tebat opv(er)staen is geweest tussche(n) goerde/
vande(n) wolputte in deen side en(de) janne deens de(n) jo in dande(re)/
va(n) alrehande woerde(n) die si in beyde(n) side(n) deen den ande(re)n/
ov(er)geseeght hebbe(n) daer om eest en(de) des gelijx va(n) ene(n) weghe/
d te meylane(n) die de vors(creven) jan de(n) vors(creven) goerde mette(n) vo(n)nisse/
d(er) scepen(en) va(n) loeve(n) aengewijst is Daer om eest dat de/
vors(creven) p(ar)tijen come(n) sijn voe(r) scepen(en) van loeve(n) en(de) hebbe(n) hen/
vande(n) vors(creven) stote en(de) van alle(n) ande(re)n saken die deen de(n) ande(re)n/
eysschende moge(n) sijn tot opte(n) dach toe va(n) heden gekeert/
/ en(de) gesubmitteert in segge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n/
te wete(n) de vors(creven) goerd in woute(re)n va(n) quaderebbe en(de) de/
vors(creven) jan deens in janne vande(n) vekene voe(r)spreke gelove(n)de/
beyde de p(ar)tijen vast en(de) gestedich te houde(n) so wes de/
vors(creven) segge(re)n d(aer) af eendrechtichlic segge(n) en(de) p(ro)nu(n)cie(re)n sele(n)/
py(n)noc miles abs(oloens) no(vembris) xxiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-06 by Agata Dierick