SAL7729, Act: R°167.1 (157 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°167.1  
Act
Date: 1435-11-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-03 by kristiaan magnus
It(em) cornelius d(i)c(t)us de aa filius d(omi)ni soen he(re)n jans wilen van aa/
ridders in jegewordicheide(n) der scepen(en) van loven(e) gestaen heeft open/
bairlic geconstitueert gesedt en(de) mechtich gemaect woute(re)n van/
haren absent als tegewoirdich te eysschen te mane(n) te ontfaen/
en(de) op te boe(re)n alle alsulken schout pacht tsijse ende renten/
alsmen den voirs(creven) cornelijse van aa bynne(n) den lande van brab(ant)/
te wat plaetsen dat sij sculdich is en(de) hem jairlix voirtaen valle(n)/
en(de) verschine(n) mochten ende zund(er)linge van hen aen henricken/
bastraert te bruessel van alsulken schoude(n) en(de) gebreke als hij den/
selve(n) cornelise van [weghen] wilen vrouwe katline(n) van landaez sijnre moeder/
oft andersins in e(n)nig(er) manie(re)n sculdich gehoude(n) oft tachter wezen/
mach alle de selve schout pacht tsijse en(de) gebreke te vervolgen/
inden rechte voir a(m)man borg(er)meest(ere)n scepen(en) en(de) raetslude der stat/
van bruessel oft elswair dair dat inde(n) rechte en(de) dair bute(n) geboe(re)n/
mocht pointinghe en(de) compositie d(aer)aff te maken quita(n)cie/
dair aff te gheven en(de) allet selve voirt dair ynne te doen/
dat de voirs(creven) cornelis in sijns selfs p(er)soen doen soude moghe(n) op/
dat hij aldair in p(rese)ncien ware Gelove(n)de de voirs(creven) cornelijs/
vast gesteede en(de) onv(er)bekelic te houde(n) allet gheen dat de/
wouter
bijde(n) voirs(creven) woute(re)n inde(n) voirs(creven) zake(n) gedaen sal werde(n)/
sonder dair teghen te doen te come(n) oft te gaen in e(n)nigher/
manie(re)n Hier wae(re)n ov(er) calstr(is) wit(te)[ma(n)] no(vembris) xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-06 by Agata Dierick