SAL7729, Act: R°180.3 (166 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°180.3  
Act
Date: 1435-12-10
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-03 by kristiaan magnus
It(em) want stoet en(de) geschille opv(er)staen en(de) geresen wae(re)n tussche(n) h(ere)n janne/
scotele(n) prieste(r) die na de(n) rechte d(er) stad va(n) loeve(n) come(n) en(de) geleydt is/
tot de(n) haeflike(n) goeden jans scotele(n) van thiene(n) sijns oems in deen side/
en(de) goerde luyten van goetsenhove(n) in dande(re) van xxviii grijpen/
te wete(n) xl pl(a)c(ken) payments voe(r) elke(n) grijpe gerekent die de vors(creven) her jan/
mids macht vande(n) vors(creven) sine(n) beleyde de(n) vors(creven) goerde luyte(n) eysschende es/
So sijn de vors(creven) p(ar)tijen des comen voe(r) scepen(en) va(n) loeven en(de) hebbe(n) hen/
vanden voirs(creven) stote en(de) van allen ande(re)n sake(n) die deen den ande(re)n eysschende/
mach sijn gekeert en(de) sijns bleven in segge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n Te/
wete(n) de vors(creven) h(er) jan in goerde lonijs va(n) thiene(n) en(de) wille(m)me van wynde/
en(de) de vors(creven) goert luyten in clase kans en(de) goessen de smet op/
also dat de voirs(creven) p(ar)tijen alle hae(r) bescheyt van des si deen de(n) ande(re)n/
eysschende moge(n) sijn brenge(n) sele(n) bide voirs(creven) segge(re)n tusschen dit en(de)/
goensdaghe naest comende de welke segge(re)n dan tselve bescheyt aenge/
hoert hae(r) seggen uuten(en) en(de) p(ro)nu(n)cie(re)n selen bynnen xiiii nacht daer/
na sond(er) myddel volgende Op also waert dat e(n)nig(er) p(ar)tijen e(n)nigen segge(r)/
gebrake dat die ene(n) ande(re)n gelike(n) man in sijn stat sal mogen nemen/
sond(er) argelist Gelovende de selve p(ar)tijen vast en(de) gestentich te houden/
so wes de vors(creven) segge(re)n eendrechtichlic van des voirs(creven) is seggen/
en(de) uutgheven selen sond(er) argelist wittema(n) hug(ar)den/
des sat(er)daeghs x in decembr(is)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-06 by Agata Dierick