SAL7729, Act: R°189.2 (173 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°189.2  
Act
Date: 1435-12-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-06 by kristiaan magnus
Van quijnte(n) van hale(n) den jongen/
Item want quinten van halen soen quijntens van halen [die] met meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven geleydt es tot den goeden des voirs(creven) quijntens sijns/
vaders en(de) de selve quijnten de jonge dien acht(er)volgende int recht voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven dach hadde doen doen henricke van halen/
sijne(n) oem en(de) brueder des voirs(creven) quijntens des vaders om aldair jegen/
hem recht te neme(n) en(de) te gheven van ene(n) huyse en(de) hove met sijnre/
toebehoirten gelegen opten vorsten keyberch tusschen de goede ydens/
vanden broecke en(de) goede des voirs(creven) henrix van halen Tot welke(n)/
dage de voirs(creven) henric van halen niet en quam den voirs(creven) quijnten/
van halen den jongen die sijn beleydt int recht aldair dede lesen/
inden recht hem p(rese)nterende en(de) trecht voirt versueken(de) Dair om eest/
dat de scepen(en) van loeve(n) gemaent vanden meye(r) van loeve(n) gewijst/
hebben voir een vo(n)nis datmen den voirs(creven) quijnte(n) van halen den soen/
vanden voirs(creven) goeden houden sal in sijne(n) beleyde also verre alst noch/
voir scepen(en) van loeven comen was cor(am) pynnoc abs(oloens) calstr(is) wittema(n)/
hug(ar)den velde naen dec(embris) xiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-06 by Agata Dierick