SAL7729, Act: R°212.3 (187 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°212.3  
Act
Date: 1436-01-07
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-06 by kristiaan magnus
Item claes pe(n)ninx en(de) claes witmont in i hebben geloeft/
ongesund(er)t (et) ongescheiden roelove roelofs enen waghen nuws/
elseters lovensch dronx welken wijn de selve roelof gecocht/
heeft jegen de selve p(er)sone om lxv gulden peters nu gemeynlic/
v gaende oft om de werde dair af in ande(r) goeden goude te be/
talen en(de) te loeven leve(re)n den voirs(creven) roeloeve tusschen dit en(de)/
half vasten naestcomen(de) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] En(de) is gevorwert wart also/
dat de voirscr(even) wijne den voirs(creven) roelove niet en genueghden/
noch en behaeghden so selen dan de voirs(creven) p(er)sone met hue(re)n/
wijne hue(r) besten doen en(de) roelove dan opleggen en(de) weder/
kee(re)n xli pet(er)s en(de) ene(n) halven die sij dair op gehave(n) en(de) ont/
faen hebben an nae hue(r) bekenne(n) en(de) verlyden cor(am) py(n)noc calstr(is)/
ja(nuarii) x vii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-16 by Agata Dierick