SAL7729, Act: R°234.1 (201 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°234.1  
Act
Date: 1436-02-07
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-09 by kristiaan magnus
It(em) henric van yse(re)n voirs(creven) heeft geloeft m(ar)griete(n) [lijsbette(n)] weduwe/
arnts wile(n) bone dat hi tussche(n) dit en(de) goensd(age) naist/
come(n)de come(n) en(de) b(ri)nge(n) sal voe(r) scepen(en) va(n) loeven henricke(n) van/
yse(re)n sine(n) neve [en(de)] goerde hellinx en(de) goerde va(n) yse(re)n bruede(r) des/
vors(creven) henr(ix) dat si der vors(creven) lijsbette(n) vast sele(n) sette(n) voe(r) scepen(en)/
va(n) loeve(n) va(n) ene(n) mudde rogs lovensch(er) mate(n) erflex pachts/
tselve mudde rogs afgequete(n) van s(in)te andr(ies) misse naist c(omen)[nd]/
ov(er) een jae(r) met xxxii gulden loevensche peters (et)c(etera)/
(et) ad ple(no) t(re)censa py(n)noc wittema(n) des maend(aighs) vii/
i(n) febr(uario)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-16 by Agata Dierick