SAL7729, Act: R°264.2 (232 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°264.2  
Act
Date: 1436-02-18
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-29 by kristiaan magnus
It(em) uuter anthonijs anssems van halen [die] na den rechte d(er) stat/
va(n) loeven met meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven comen en(de) geleydt is/
tot alle(n) de(n) haeflike(n) goeden lambrechts wilen h(er)colen va(n) hale(n)/
na(tur)lic sone henricx wile(n) lambrechts dieme(n) hiet h(er)colen so waerme(n)/
die vijnden mach in jegenwordich(ei)[t] d(er) scepen(en) van loeven gestaen/
heeft bekendt en(de) verlijdt openbaerlic dat wout(er) lambrechts wettich/
brued(er) des vors(creven) wile(n) lambrechts h(er)colen hebben sal en(de) toebehoe(re)n de/
helecht vanden haeflike(n) goeden voirgh(eruert) niet wed(er)staende den/
beleyde voirscr(even) Behoudelic dien dat yngele(n) vande(n) putte moed(er)/
des vors(creven) anssems volgen sal alsulke(n) makinghe als de selve(n) wile(n)/
lambrecht d(er) vors(creven) yngele(n) in sine(n) testame(n)te en(de) uutersten wille vand(er)/
have(n) vors(creven) gemaect en(de) gelaten heeft cor(am) py(n)noc calstr(is) febr(uarii) xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick