SAL7729, Act: R°295.1 (261 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°295.1  
Act
Date: 1436-03-15
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-31 by kristiaan magnus
It(em) peter mol van gheele de jonghe in jegenwerdicheit d(er) scepen(en) va(n)/
loeven gestaen heeft geloeft op sijn lijf en('de) op sijn goet en(de) op zoenbreke/
en(de) landbreke te zijn dat hi om negheenre saken wille die hi uutstaende/
mach hebbe(n) pete(re)n mol va(n) arnde vand(er) voert oec van ghele nu(m)m(er)meer/
hatye vede wangonst noch viantscap doen oft draghen en sal noch/
hem te kamp eysschen daghen oft moeyen in n bi hem selve(n) oft/
bi yemant anders in negheenre manie(re)n (et)c(etera) in meliori for(ma) Bekennende/
en(de) v(er)lyende de vors(creven) pet(er) so waer hi hier jege(n) dade dat hi dan wae(re)/
en(de) sijn soude zoenbreke en(de) peysbreke en(de) sijn lijf en(de) sijn goett v(er)boert soude/
hebbe(n) ond(er) alle he(re)n en(de) gerichte d(aer) hi ond(er) vonden sal w(er)den Behoudelic/
dien eest dat de vors(creven) pet(er) de(n) vorscr(even) arnde va(n) e(n)nige(n) sake(n) yet/
aen te spreke(n) heeft dat hi dat doen mach mette(n) rechte velde/
naen m(ar)tii xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick