SAL7729, Act: R°299.2-V°299.1 (265 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°299.2-V°299.1  
Act
Date: 1436-03-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-29 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat arnt meester vranc vand(er) leeps es/
comen in jegenwordich(ei)[t] d(er) scepen(en) van loeven en(de) heeft gegeve(n) en(de)/
bekendt dathi gegeve(n) heeft arnde moens diemen heet van molle/
thof des vors(creven) meest(er) vrancs gelege(n) t(er) leeps inde p(ro)chien van tieldonc/
van winczel en(de) van he(re)nt mette(n) huyse(n) hove(n) wynnende(n) lande(n) beemde(n)/
eeusele(n) en(de) met sine(n) toebehoirte(n) Te houden te hebbe(n) en(de) [te] wynnen vanden/
daghe van heden ene(n) t(er)mijn van twelf jae(re)n lanc deen na dander/
d(aer) na sond(er) myddel volgende elx jaers daer en bynne(n) om drie en(de)/
viertich mudden en(de) een halster rogs goede en(de) payabel met wa(n)ne en(de)/
met vede(re)n wael bereydt pacht van tieldonc lovensch(er) mate(n) tsente andries/
misse apostels te betale(n) en(de) tot loeven te leve(re)n alle jae(re) de(n) vors(creven) t(er)mijn/
duer(ende) en(de) telken t(er)mijn alse v(er)volghde schout en(de) de vors(creven) beemde om/
seventhien hollantsche gulden(en) goede en(de) gheve of de w(er)de d(aer) af tsente/
m(er)tensmisse inde(n) wynt(er) te betale(n) alle jae(re) de(n) selve(n) t(er)mijn duer(ende) en(de) telke(n)/
t(er)mijn alse vervolghde schout Ite(m) en sal de vors(creven) wyn gheen and(er) lant/
bynne(n) de(n) vors(creven) t(er)mijn moge(n) wynne(n) noch stro noch mest noch merghel uut de(n)/
voirs(creven) hove vuere(n) op e(n)nich and(er) lant It(em) sal de vors(creven) wyn jaerlex hie(re)n bynne(n)/
hale(n) met ene(n) wagen met vier p(er)en xii voed(er) merghels en(de) oec alle/
jae(re) hie(re)n bynne(n) gheve(n) xl mandele(n) walms om de huysinge ald(aer) mede te/
decke(n) en(de) als me(n) die ald(aer) v(er)dect of werct van oude(n) werke so sal de vors(creven)/
wyn de(n) decker diene(n) en(de) theen en(de) roede(n) hale(n) en(de) den montcost gheve(n) en(de)/
de voirs(creven) meest(er) vranc sal de dachhue(re)n betale(n) Ite(m) sal de vors(creven) wyn de/
huysinge ald(aer) houde(n) va(n) pleckene vand(er) und(er)ster rikele(n) ned(er)w(er)t En(de) hi/
en sal egheen eeusele(n) ald(aer) moge(n) score(n) of omw(er)pen It(em) sal de vors(creven) wyn/
de(n) vors(creven) meest(er) vrancke(n) sijn be(r)ringhen also v(er)re hi die behoeve(n) sal en(de) hise/
ald(aer) doet make(n) tot loeve(n) brenghen It(em) sal de vors(creven) wyn de struybellen/
ald(aer) staende bute(n) de(n) grote(n) bossche moghen houwen en(de) sijn berninghe/
ale d(aer) aen nemen en(de) thof a de goede de(n) vors(creven) hove toebehorende/
d(aer) mede beheymen ter minsten scaden en(de) int vors(creven) groet bossche mach/
de selve wyn de willige(n) truncken als si tijtverdich zijn It(em) sal de/
/ voirs(creven) wyn de(n) vors(creven) meest(er) vrancke(n) jaerlex hie(re)n bynne(n) sijn wijngartstake(n)/
die hi ald(aer) sal doen make(n) of d(aer) omtrent copen brenge(n) en(de) vuere(n) aen sijn/
wijng(ar)de It(em) sal de vors(creven) wyn de leeps en(de) de wat(er)lesen ald(aer) ruyme(n) en(de) vagen/
also dat de(n) vors(creven) meest(er) vrancke(n) d(aer) af [gheen scade] en come It(em) sal de vors(creven) wyn jaerlex/
betale(n) int hof van tuydekem sesse capuyne uut de(n) hove des selfs meest(er) vra/
jaerlix gaende It(em) sal de vors(creven) wyn de vors(creven) lande op dleste jae(r) vanden/
vors(creven) t(er)mijn laten wel en(de) loflic gemest gewo(n)ne(n) en(de) besayt met goeden/
cusbaerlike(n) core(n) gelijc sine(n) reengenote(n) boven en(de) beneden It(em) waert also/
dat god v(er)huede(n) moet dat int voirs(creven) hof e(n)nige(n) scade geschiede va(n) brande/
die toeq(ua)me va(n) des wynne(n) wege(n) so sal de selve wyn de(n) vors(creven) meest(er)/
vrancke(n) daer voe(r) betale(n) vijftich rijnssche gulden It(em) alle tstro dat de/
voirs(creven) wyn hebbe(n) sal van e(n)nige(n) thienden die hi nu heeft oft namaels/
hebbbe(n) mach bynne(n) de(n) vors(creven) t(er)mijn sal hi brenge(n) int hof voirs(creven) en(de) dat/
ald(aer) ette(n) en(de) slite(n) met sinen beeste(n) En(de) waert also dat hij [de vors(creven) wyn] opt leste jae(r)/
vanden voirs(creven) t(er)mijn gheen thiende en hadde so sal hi int selve hof/
brenge(n) en(de) leve(re)n vijftich mandele(n) stroes Ite(m) [en] sal de vors(creven) wyn de voirs(creven)/
goede nyemande mogen voert uutgeve(n) mer die selve behoude(n) de(n) vors(creven)/
t(er)mijn duer(ende) uutgenome(n) sine(n) borghen Ite(m) sal de vors(creven) wyn jaerlex/
opte vors(creven) goede houden vijftich scape te minste(n) It(em) sal de vors(creven) wyn/
alleen hebben [alle] doeft opte vors(creven) goede [jaerlex] wassende daer voe(r) hi de(n)/
vors(creven) meest(er) vrancke(n) de(n) vors(creven) t(er)mijn duer(ende) jaerlex betale(n) [sal] acht grijpe(n)/
xl pl(a)c(ken) payments voe(r) elke grijpe gerekent talre heylige(n) misse[tsente dyenijs misse]/
te betale(n) en(de) telke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde schout en(de) des sal hem de/
selve meest(er) vranck vande(n) vors(creven) pacht jaerlex afcorten een zist(er)/
rogs En(de) alle dese vorw(er)de(n) pointe(n) en(de) conditien bove(n) bescr(even)/
hebbe(n) geloeft de vors(creven) meest(er) vranc en(de) de wyn malcande(re)n/
wel en(de) volcomelic te houde(n) en(de) te voldoen talle(n) tijde(n) alse/
si valle(n) en(de) v(er)schine(n) sele(n) en(de) telke(n) t(er)mijn t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] En(de)/
des borghe(n) des vors(creven) arnts maens alse p(ri)n(cipa)[le] sculde(re)n onge/
sund(er)t en(de) ongescheyden wout(er) moens sijn vad(er) en(de) willem/
vande(n) paenhuyse swag(er) des vors(creven) arnts vranc de witte/
van winczele jan bastijns oec winczele de welke/
borghe(n) de vors(creven) arnt heeft geloeft hier af scadeloes/
te houde(n) en(de) tontheffen pynnoc wittema(n) m(ar)tii/
xvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick