SAL7729, Act: R°371.3-R°372.1 (328 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°371.3-R°372.1  
Act
Date: 1436-05-22
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-17 by kristiaan magnus
Vanden goidshuyse van sevenborne(n)/
in zoenien/
Het sijn comen in rechte voir meyer en(de) scepen(en) van loven(e) inde banck/
aldair brueder gielijs van dyepenborne brueder gielijs van hoese/
canoncke(n) regulie(re)n brueder arnt vande(n) broeke convers sgoidshuys/
van sevenborne(n) in zoenien ende brueder jacob vanden broeke convers/
sgoidshuys van bethleem alse procureerders en(de) mechtich gemaect/
vanden voirs(creven) goidshuyse van seve(n)borne(n) in deen zijde ende mychiel/
absoloen ende jasper absoloen die nae den rechte der stat van loven(e)/
beleidt sijn tot den goede(n) he(re)n coenraets van elsloe ridders (et)c(etera) in dande(re)/
/ alse van l rijnscen gul(den) erfleken rente(n) die tvoirs(creven) goidshuys/
van sevenborne erflic heeft en(de) eysscht te hebben op te/
goede van sent aeghte(n) rode met allen hoe(re)n toebehoirte(n)/
gelijc hoir scepen(en) brieve van loven(e) die sij d(aer)af dede(n) lesen/
inden rechte volcomelic begrepe(n) Dair de voirs(creven) mychiel en(de)/
jaspar een aensprake dede(n) ten voirs(creven) goidshuyse wairt meyne(n)de/
dat sij die rente van rechte aen die goede niet sculdich/
en wae(re)n te hebben en(de) dat jonck(er) wille(m) wile(n) greve van/
zeyne en(de) joffr(ouwe) katline van schoonvorst de voirs(creven) goede niet/
mechtich en wae(re)n te beco(m)me(re)n ter tijt dat sij den brief/
bekenden dair uut tvoirs(creven) goidshuys gegoet es nae inhoude(n)/
der huwelek(er) vorwairde(n) geschiet tusscen den voirs(creven) wile(n) jonck(er)/
wille(m) en(de) joffr(ouwe) katline met vele woirde(n) thoenisse(n) en(de) alliga/
cien die sij dair toe dede(n) seggen Op dwelcke de voirs(creven) iiii/
p(er)sone inde(n) name vande(n) voirs(creven) goidshuyse van sevenbornen/
antwerdende deden deden seggen want van desen goede(n) voirg(eruert)/
stoet wae(re) tusscen den edelen en(de) moegende(n) jonck(er) engelbrecht/
greve te nassouw (et)c(etera) inde(n) name en(de) van wege(n) baude(n) edelen/
greve van zeyne die sijnre dochter heeft in deen zijde ende/
den voirs(creven) he(re)n coenraet in dande(re) ende oec want lodewijc wile(n)/
roelant en(de) henric vande(n) veken doen den voirs(creven) co(m)mer opte/
voirs(creven) goede gedaen wairt tot den selve(n) goede(n) wed(er) quame(n)/
en(de) dair inne staken met scepen(en) brieve(n) van loven(e) en(de) om/
meer reden(en) en(de) stoots wille die sij alligeerde(n) en(de) op deden doen/
dat sij op de voirs(creven) aensprake niet voirder antwerden en souden/
ten wae(re) dat de voirs(creven) mychiel en(de) jasper hen also sterck maec/
ten dat sij met ene(n) gedinge gestaen mochten Op dwelc/
de scepen(en) van loven(e) gemaent worde(n) vande(n) meye(r) die wijsde(n)/
voir een vo(n)nisse dat de voirs(creven) mychiel en(de) jasp(er) hen alsoe sterck/
maken souden dat voirs(creven) goidshuys met ene(n) gedinge gestaen/
mochte Dair toe de voirs(creven) mychiel en(de) jasp(er) beg(er)den dach van/
dien dage ov(er) xiiii nacht den voirs(creven) iiii p(er)sone(n) de co(n)t(ra)rie mey/
nende hope(n)de dat sij ten naeste(n) genechte dach hebbe(n) soude(n)/
also dat de scepen(en) van loven(e) wed(er) gemaent vande(n) meye(r)/
/ wijsden voir een vonnisse dat sij bleve(n) bijde(n) vo(n)nisse dat sij dair af/
voe(r) gewijst hadden Ten naesten genechte quame(n) weder inde/
banck de voirs(creven) iiii persone seggende dat sij bereet wae(re)n/
tantwerde(n) op de voirs(creven) aensprake op dat de voirs(creven) mychiel en(de)/
jasp(er) hen alsoe mechtich en(de) sterck maecte(n) dat tvoirs(creven) goidsh(uys)/
met ene(n) gedinge gestaen mochte gelijc tvoirscr(even) vo(n)nisse ghe/
wijst hadde dair de voirs(creven) mychiel en(de) jasp(er) niet tege(n) en/
seyden [noch en quame(n)] Also dat de scepen(en) van loven(e) ten uuterste(n) gemaent/
vande(n) meye(r) wijsde(n) voir een vo(n)nisse [soe wair de voirs(creven) mychiel en(de) jasper niet en quame(n) ten opstaen smeyers en(de) der scepen(en) dat] dat tvoirs(creven) goidshuys vande(n)/
voirs(creven) rente(n) blive(n) soude in sijnre goedingen en(de) scepen(en) brieven/
also verre alst noch voir scepen(en) van loven(e) come(n) was pynnoc/
wittema(n) hug(ar)den velde naen maii xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick