SAL7729, Act: R°66.3-V°66.1 (65 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°66.3-V°66.1  
Act
Date: 1435-08-09
LanguageNederlands

Transcription

2019-12-28 by kristiaan magnus
Van janne vand(er) lue dieme(n)/
heet pier/
Van alsulken gedinge als geweest es voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e)/
inde banc aldair tusscen willem(me) vand(er) haghen die geleidt is tot den/
goede(n) jans vand(er) lue soen gielijs wile(n) vand(er) lue in deen zijde en(de) ja(n)ne/
vand(er) lue dieme(n) heet pyer natuerlic soen h(e)r(e)n jans wile(n) vand(er) lue/
dieme(n) heet pyer priesters en(de) robeert pichoze sijne(n) zwag(er) die geleidt/
sijn tot den goeden des voirs(creven) wile(n) he(re)n jans vand(er) lue in dande(re) alse/
vande(n) goede(n) hier nae bescreve(n) Inden yersten van ene(n) dach(mael) lands/
gelege(n) op neckerspoel achter den nuwen kerchof aldair tusschen/
de goede jans honts en(de) der kerke(n) van sente mychiels te lov(en)/
/ Item van ix dachmale(n) lands gelege(n) bijde(n) galghberch te loven(e)/
tusscen de goede jans wilen qui(n)q(ue) in beyden sijden Ite(m) van/
ene(n) dachmael boschs gelege(n) aldair bijden loobosch ald(air) naest/
den goeden des voirs(creven) wilen jans qui(n)q(ue) dair op in beyden/
sijden aensprake en(de) verantw(er)den gesciet sijn met seke(re)n thoe/
nissen die dair op verhoirt worden Eest vo(n)nisse dat de/
voirs(creven) wille(m) vand(er) haghen met sijne(n) beleyde voirscr(even) aen de/
voirs(creven) goede verdoelt is pynnoc abs(oloens) calst(ris) kersmake(re) naen/
augusti ix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-02-12 by Agata Dierick