SAL7729, Act: V°144.1 (137 of 363)
Search Act
previous | next
Act V°144.1  
Act
Date: 1435-11-08
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-02 by kristiaan magnus
It(em) jan sombescheids heeft hem gep(rese)nteert voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
va(n) loeven int recht om te recht te come(n) jege(n) woute(re)n va(n)/
poed(er)le [of sijn medep(ar)tijen] gelijc hi dat geloeft hadde(n) Den vors(creven) woute(re)n noch zijnre/
medep(ar)tijen ald(aer) niet comende noch jegenwordich sijnde py(n)noc/
abs(oloens) calst(ris) wittema(n) velde naen no(vembris) viii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-02-25 by Agata Dierick