SAL7729, Act: V°152.4-R°153.1 (145 of 363)
Search Act
previous | next
Act V°152.4-R°153.1  
Act
Date: 1435-11-16
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-31 by kristiaan magnus
Van pete(re)n heyls/
Item al eest alsoe dat alsulken t(er)minacie alse voirmaels ter beg(er)ten/
ende versueke goessens vanden kerchove ende joff(rouwe) aliten vander brugge(n)/
sijns [wijfs] anderwile bijden raide vander stat van loven(e) get(er)mineert ende/
uutgesproken is vanden goede(n) des voirs(creven) goessens ende sijns wijfs/
dair inne e(n)nich vanden kijnde(re)n aen de selve goede van sijnen/
lantrechte bezwairt en(de) vermyndert geweest soude sijn bijden voirs(creven)/
raede vander stat alsoe verre als e(n)nich vanden kijnde(re)n voirs(creven) dat/
inden selve(n) sijnen lantrecht vercortinge ynne hadde moege(n) brenge(n)/
te nyeute get(er)mineert is Ende dat midts dien want de voirs(creven)/
/ goessen vanden kerchove ende joffr(ouwe) alijdt sijn wijf die hoe(r) goede/
noch mechtich sijn begherden ende versochten dat de voirs(creven) yerste ter/
minacie te nyeute gedaen worde en(de) dat hoir voirs(creven) kijnde(re) hoir goede/
deylden ende hadden gelijc als sij die nae den lantrechte sculdich/
wae(re)n te deylen sonder e(n)nich van hen bove(n) den lantrechte dair/
ynne vordel te hebben Soe en hebben nochtan des reyne(r) vande(n)/
kerchove soen des voirs(creven) goessens jan de lueke(re) goessen crauwels/
ende b wouter baus zwaghe(re)n des voirscr(even) reyners hier mede niet/
te vreden geweest ende en hebben den voirs(creven) pete(re)n heyls als/
momboir ende wettich man joffr(ouwe) odilien vande(n) kerchove docht(er)/
des voirs(creven) goessens vanden kerchove de voirs(creven) goede nae inhebben/
der voirs(creven) t(er)minacien niet willen deylen Seggende dat sij dat/
also niet sculdich en we(re)n te doen midts dien dat de voirscr(even)/
goessen ende joffr(ouwe) alijdt sijn wijf hen tgheen dat sij vanden/
selven goeden hieffen in huwelek(er) vorwairden gegeve(n) hadde/
Alsoe dat nae desen ten versueke des voirs(creven) peters heyls de voirs(creven)/
reyne(r) vanden kerchove jan de lueke(re) goessen crauwels ende/
wout(er) baus tot ene(n) seke(re)n daghe bijden raide vand(er) stat weder/
bescreve(n) en(de) ontboden worden dair de voirs(creven) goessen crauwels/
ende jan de lueker quame(n) den voirs(creven) reyne(re)n en(de) woute(re)n baus thuys/
blivende ende hoe(re)n dach versmadende dair elc vanden p(ar)tien aldair/
sijnde sijn bescheidt weder opdede ende dat bijden raide vand(er) stat/
verhoirt en(de) wael gewegen sijnde de selve raet vander stat wed(er)/
getermineert heeft voir reden ende recht dat sij bliven bijder/
lester t(er)minacien voir geruert ende dat de voirs(creven) peter heyls/
als momboir odilien sijns wijfs deylen sal inde goede des voirs(creven)/
goessens ende joff(rouwe) aliten sijns wijfs gelijc den ande(re)n dochte(re)n/
des voirs(creven) goessens sonder e(n)nich van hen vordeel dair inne te hebbe(n)/
en(de) gelijc sij die nae den lantrechte sculdich selen sijn te deylen/
Behoudelic dien heeft yemant van hen van e(n)nigen huweleke(n)/
vorwairde(n) yma(n)de yet aen te spreken het sij de voirs(creven) goesse(n) oft/
yemant anders dat hij dat doen mach cor(am) nych(olau) kersmak(ere)/
et andr(ee) de voshem burgim(a)g(ist)ris pynnoc abs(oloens) calstr(is) wittema(n)/
scabinis cu(m) q(uam)plu(r)ib(us) aliis de consilio nove(m)br(is) xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-06 by Agata Dierick