SAL7729, Act: V°154.2-R°155.1 (147 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°154.2-R°155.1  
Act
Date: 1435-11-19
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
Van janne oeden/
It(em) want jan oeden soen goessens oeden van westerle die nae/
de heerlicheit ons genedichs he(re)n sh(er)togen van bourg(oignen) ende/
van brab(ant) ende nae sijnre stat recht van loven(e) come(n) en(de) geleidt/
is tot den omberuerliken goeden des voirs(creven) goessens oeden sijns vaders/
ende de selve jan dien acht(er)volge(n)de te loven(e) inne hadde doen/
scrive(n) willem(me) scatters mits dat hij de op e(n)nige vande(n) voirs(creven)/
goeden onder de banck van westerle recht vervolghde den/
drossete en(de) scepen(en) aldair versuekende dat sij gheen recht opte/
voirs(creven) goede aldair vorde(re)n en wouden Ende ten dage dien de/
p(ar)tijen nae den rechte der stat van loeven(e) gescreve(n) en(de) betekent/
was den voirs(creven) janne oeden aldair come(n)de dair de voirs(creven) wille(m)/
scutters niet en qua(m) dede de voirs(creven) jan oeden inden rechte aldair/
lesen de goede hier nae bescreve(n) Inden yersten (½) boender beemts/
gelegen te laetvoirt gehete(n) den rabeysberch tusscen de goede lyeve(n)/
zuetmans in beyde(n) sijden It(em) een eeusselken ten gelege(n) opten/
scaepwasch tussce(n) de goede oliviers van wesemale en(de) de goede/
alarts vander lynden It(em) een (½) dach(mael) beemts gelege(n) opt voirt/
ken tusscen tselve voirtken en(de) de goede jans van bondele/
Item ii bloeke heyden dat voirmaels lant te sijn plach gehete(n)/
/ de jacobs hoeve gelege(n) tzoirle tusscen de goede des voirs(creven) willems/
scutters en(de) de goede lodewijx vanden moirte(re) in deen zijde en(de)/
de goede jans fyen fijns in dande(re) It(em) een bloexken gehet lands/
gehete(n) tstraterbloexke(n) gelegen tusschen de goede wouters vande(n)/
wolputte en(de) de goede reyners vanden loekele It(em) huys ende/
hoff met sijne(n) toebehoirte(n) gelege(n) te zoirle opte hegge tussce(n)/
de goede arts vand(er) strate(n) ende de goede yden ghisels Item/
ene(n) beemt gelege(n) opte koedonck houden(de) een dach(mael) tusscen de/
goede h(er)mans alite(n) en(de) de goede gielijs meys It(em) een heythoeve/
geheten doonsvenne gelege(n) tusscen de strate aldair en(de) de goede/
jans gheeronx Item een stuxken lands gelege(n) opt nethelvelt/
tusscen de goede ja(n)nes creyts en(de) de goede gielijs meys/
Versuekende de voirs(creven) jan oeden aen de meye(r) van loeven(e)/
want sijn wederp(ar)tie voirscr(even) aldair niet come(n) en wae(re) datme(n)/
hem houde(n) woude in sijne(n) beleide en(de) beg(er)de d(aer) op de scepen(en)/
van loven(e) gemaent te werden Dwelc de meye(r) van lov(en)/
also gesciede dair de scepen(en) van loeven(e) wijsden voir een vo(n)nisse/
datmen den voirs(creven) janne oeden vanden voirs(creven) goede(n) houde(n) soude/
in sijne(n) beleide also verre alst noch voir scepen(en) van loeven(e)/
come(n) es pynnoc abs(oloens) calst(ris) wittema(n) hugarden velde/
naen nove(m)br(is) xix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-06 by Agata Dierick