SAL7729, Act: V°158.2-R°159.1 (151 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°158.2-R°159.1  
Act
Date: 1435-11-21
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-31 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat wouter de smet van erpse in jegenwor/
dich(ei)[t] d(er) scepen(en) va(n) loeven gestaen heeft genome(n) en(de) bekendt/
dat hi genome(n) heeft vande(n) p(ri)oer en(de) convente des gods/
huys van grune(n)dael in zonie(n) drie dachmael en(de) dertich/
roeden lants luttel min oft meer gelege(n) inde p(ro)chie van/
erpse opt velt gehete(n) dansrot tussche(n) de goede raes va(n)/
g(ra)ven he(re) van hev(er)le en(de) va(n) malevien en(de) de goede jans smet/
van scoenarden comende met ene(n) eynde inde oudestrate Te/
houde(n) te hebbe(n) en(de) te wy(n)nen van half merte naest comende/
ene(n) t(er)mijn va(n) elf jae(re)n lanck deen na dand(er) staphans sond(er)/
myddel volgende elx jaers daer en bynne(n) om vier [drie] sister/
tarwen en(de) drie [vier] zister rogs beyde [core(n)] goede en(de) payabel/
met wanne en(de) met vede(re)n wel bereydt d(er) maten/
/ van bruessel tsente andries misse apostels te betale(n) en(de) te bruessel/
te leve(re)n alle jae(re) de(n) vors(creven) t(er)mijn duer(ende) en(de) telke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde/
schaut En(de) is vorw(er)de en(de) claerlic ond(er)sproken dat de vors(creven) wout(er)/
de smet tvors(creven) lant bynne(n) den t(er)mijn voirs(creven) tweewerf wel/
en(de) loflic ov(er)mesten [sal] en(de) dat wynnen en(de) w(er)ven wel en(de) loflic/
gelijc sine(n) reengenoten bove(n) en(de) benede(n) en(de) dat late(n) ten eynde/
vande(n) vors(creven) t(er)mijn bloet eens omgedaen
[vacat] cor(am) calstr(is) wittema(n) xxi nove(m)br(is)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-06 by Agata Dierick