SAL7729, Act: V°186.1-R°187.1 (170 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°186.1-R°187.1  
Act
Date: 1435-12-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
Item uut dien dat stoet en(de) tebat opv(er)staen en(de) gerese(n) es tusschen/
he(re)n robeert van berthem bijden gedoege gods abds scloesters van vlie/
derbeke en(de) sijnen convente in deen zijde ende janne van ned(er)hem/
willem van ned(er)hem sijne(n) neve gheerde van compe(n)rode willem(me)/
van ru(m)men henr(icke) van bloeme(n)dael en(de) adam van ophem[henr(icke) arnde de rademakere] alse borge(n)/
willems wilen sceepmans die met scepen(en) brieve(n) van loven(e)/
genome(n) hadde thof en(de) de goede des voirs(creven) cloesters te w geleg(en)/
te beetse ene(n) seke(re)n tijt van jae(re)n te wynne(n) voir hen selve(n) en(de)/
voir adam van ophem ophem die desgelijx mede borge was/
den welke(n) alle de voirs(creven) borge(n) h(ier)inne gelooft hebbe(n) te vervaen/
in dander zijde Alse van alsulken gebreke alse tvoirs(creven) cloester/
den voirs(creven) borge(n) mids den voirs(creven) brieve(n) eysschende es en(de) oec van/
alsulk(er) schade(n) alse bynne(n) den voirs(creven) hove geschiet sijn soude/
ende desgelijx van alsulke(n) coerne alse de tvoirs(creven) cloester vande(n)/
velde gevuert soude hebbe(n) gelijc de voirs(creven) borgen meynde(n) meer/
dan de voirs(creven) wile(n) willem aldair vant en(de) voirt van allen sake(n)/
en(de) stucke(n) desen d aencleve(n)de uut den voirs(creven) saken sprute(n)de come(n)de/
die de voirs(creven) p(ar)tien malc ande(re)n eysscende sijn Soe eest dat/
de voirs(creven) p(ar)tien des come(n) sijn voir scepen(en) van loven(e) h(ier) nae genoempt/
en(de) sijn vande(n) voirscr(even) stote(n) bleve(n) en(de) hebben hen des gekeert in/
segge(re)n en(de) vrientlic yffene(re)n Te wete(n) de voirs(creven) abdt en(de) sijn/
co(n)vent in lodewijc de rike rentmeest(er) van loven(e) en(de) jacob uute(n)/
lyemynge(n) en(de) de voirs(creven) borghen in arnde otten en(de) janne vand(er)/
mo(n)nick in alsulk(er) vuege(n) want elc p(ar)tie meyndt gebrec/
te hebben dat sij en(de) elc van hen sijne(n) eysch sette(n) en(de) maken/
sal in gescrifte en(de) [elc] dien d(er) ande(re) p(ar)tien segge(re)n oft den ene(n)/
van hen ov(er) gheve(n) tusscen dit en(de) derthien misse [naestcomen(de)] Dair op dat/
elc sijn v(er)antwerden maken sal en(de) oec desgelijx in gescrifte ov(er)/
gheven bynne(n) xiiii nachte(n) dair nae Welc iiii segge(re)n aen/
sprake en(de) verantwerden ov(er)gehadt van beyden p(ar)tien voirs(creven) hoir/
segge(n) d(aer) af utene(n) selen bynne(n) eenre maent [sesse weken] dair naest volgen(de)/
en(de) oec dae(re)n tusscen thoenis aenhoe(re)n op dats hen noet dunct/
op dat sijs eens en(de) van acoerde sijn dats te wete(n) d dat/
metden meesten gevolge doirgaet dat sal van weerden sijn/
ende op dat sijs also niet eens geworden en co(n)nen Soe/
/ selen de voirs(creven) segge(re)n come(n) met allen den besceide dat sij d(aer)aff/
hebben selen voir scepen(en) van loven(e) en(de) halen des een vo(n)nisse/
gelijc ofts p(ar)tien met den rechte gedingt hadde(n) Ende es/
ond(er)sproken wairt also dat e(n)nig(er) p(ar)tien segger oft segge(re)n gebrake/
dat hij die in dies stat ene(n) ande(re)n goede(n) gelike(n) man sette(n)/
en(de) neme(n) mach sond(er) argelist ende hebben geloeft/
eerbs calst(ris) wit(te)[ma(n)] dec(embris) xv xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-06 by Agata Dierick