SAL7729, Act: V°192.1 (175 of 363)
Search Act
previous | next
Act V°192.1  
Act
Date: 1435-12-19
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-15 by kristiaan magnus
It(em) lijsbeth wedewe yweins wilen sterke [des jonghen] met consente ende/
wille matheeus vand(er) huelt hoire nu t(er) tijt hoir man sijnde/
in jegewordich(eit) d(er) scepen(en) van loven(e) gestaen heeft gegeve(n)/
en(de) bekent dat sij gegheve(n) heeft marien wedewe henrix/
wilen sterx alsulken tocht alse de selve lijsbeth hoir leefdage/
langc houdende was in alle de omberuerleke goede die/
de voirs(creven) wilen ywein sterck en(de) sij te gade(r) bynne(n) de p(ro)chien/
van wynghe in alrehande stucke(n) en(de) steden aldair te g houden(de)/
wae(re)n It(em) in twee stucke(n) beemts gehete(n) de leckarts gelege(n)/
te kyeseke(m) neve(n) de goede gords van hoebrugge Te houde(n)/
te hebben en(de) te besitte(n) alsoe lange als de voirs(creven) lijsbeth leve(n) sal/
op allen den co(m)mer en(de) last uut den voirs(creven) goede(n) gaende/
te behoirleke(n) en(de) gewoinleke(n) tide te betale(n) ende voirtaen/
op twee mudde en(de) vii halst(er) rogs en(de) een halster tarwe(n)/
en(de) een molevat erwete(n) elx d(er) mate(n) van loven(e) elx goet/
en(de) payabel te sente andries misse apostels te betale(n) en(de)/
te loven(e) oft te rotselair dairt der voirs(creven) lijsbette(n) best ghe-/
nuege(n) sal te betalen also j alle jae(re) also lange als de voirs(creven)/
lijsbeth leve(n) sal en(de) niet langhe(r) en(de) telke(n) tijde t(er)mine als/
vervolghde schout Ende desgelijx op vijfthien mottoen(en)/
te wete(n) xxviii pl(acken) payme(n)ts van twee d(er) selv(er) mottoen(en)/
gerekent te s(en)te m(er)tens misse inde(n) wynt(er) te betale(n)/
alle jae(re) also de langhe als de voirs(creven) lijsbeth leve(n) sal en(de)/
niet lang(er) en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout calst(ren)/
naen dec(embris) xix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-16 by Agata Dierick