SAL7729, Act: V°235.1 (202 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°235.1  
Act
Date: 1436-01-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
Van gielise trissene(re) en(de)/
janne vanden scrieke/
Het sijn comen int recht voe(r) meye(r) en(de) scepene(n) van loeven inde banc/
aldaer gielijs trissene(re) en(de) jan vanden scrieke en(de) hebbe(n) aengesproke(n)/
inden rechte janne de(n) ridde(re) die na de(n) rechte d(er) stat va(n) loeve(n) come(n)/
en(de) geleydt is tot de(n) goedens h(ere)n jans vand(er) couthe(re)n priesters sijns/
sweers Seggende dat de voirs(creven) h(er) jan vand(er) couthe(re)n houdende is een/
eeusele gehete(n) de couthermans heyde houdende omtrent vii(½) boende(r)/
gelege(n) te nuwerode aende strate ald(aer) welc eeusel van sente mertens/
misse tot half merte toe sculdech is open te liggen en(de) ov(er) te gaen/
en(de) dat dat wae(r) es dat boden de vors(creven) gielijs en(de) jan te thoenen/
en(de) mette(n) mynsten (et)c(etera) Seggende voert de selve gielijs en(de) jan dat/
de vors(creven) h(er)jan vand(er) couthe(re)n hen na h sente mertens misse opt/
vors(creven) eeusele dat aldus wae(re) open te liggen gepandt en(de) geschut/
hadde d welc om [d(er)] redene(n) wille voirs(creven) tonrecht geschiet wae(re)/
en(de) boden te thoene(n) dat de vors(creven) pandinghe na sente mertens misse/
geschiet was met alrehande ande(r) thoe(n)nisse en(de) redenen die de/
vors(creven) gielijs en(de) jan daer toe deden segghe(n) Daer op de/
vors(creven) jan de ridde(re) hem v(er)antw(er)de seggende dat hem de vors(creven)/
aensprake gheen onstade doen en soude en(de) dat bi des(er) redene(n) want/
hi en(de) sijn vorde(re)n de vors(creven) goede ov(er) xxx jae(r) en(de) daghe altijt/
besloten en(de) bevreedt gehouden hadde(n) met meer woerden (et)c(etera) So/
dat ond(er) de(n) ande(re)n de vors(creven) gielijs en(de) jan tot hae(re)n thoe(n)nisse ge/
wijst worden die tot hae(re)n daghe hen gesett thoenden datme(n)/
aldaer dat alle goede tor nuwerode altijt open en(de) onbevreedt/
gelege(n) hebbe(n) van sente mertens misse tot half merte toe uut/
gescheide(n) alleen hofsteden en(de) tuyghde(n) voert dat op dese goede/
nye huyse en stonden Oec droegen ii goede ma(n)ne dat sij gesien/
hadde(n) dat dit vors(creven) goet open en(de) onbevreedt gelege(n) hadde (et)c(etera)/
Hier op worde(n) de scepen(en) va(n) loeven gemaent die wijsde(n) voe(r)/
een vonnisse dat de vors(creven) gielijs trissene(re) en(de) jan vande(n) scrieke/
hae(r) pande wed(er) hebbe(n) souden en(de) dat de vors(creven) goede tot/
opene(n) tijde ope(n) en(de) onbevreedt blive(n) en(de) liggen sele(n) gelijc/
de waerheyt gedrage(n) heeft cor(am) py(n)noc calstr(is) wittema(n)/
velde anno xxxv januarii xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick