SAL7729, Act: V°260.1 (224 of 363)
Search Act
previous | next
Act V°260.1  
Act
Date: 1436-02-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-29 by kristiaan magnus
Va(n) janne heuxken en(de)/
lybrechte wolfs/
Het sijn comen in rechte voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven jan/
heuxken en(de) lybrecht wolfs die na de(n) rechte d(er) stat van/
loeven comen en(de) geleydt sijn tot den goeden henrics vande(n) putte/
en(de) henrics en(de) arnts vande(n) putte zijnre zoene in deen side en(de) otte/
cauwens van boensbeke in dande(re) van xxxiiii grijpen die/
de vors(creven) otte bynne(n) d(er) stat van thienen hadde doen raste(re)n/
en(de) die een jannes yngbrechts ald(aer) gesett hadde Daer de vors(creven)/
otte alrehande redene inde(n) rechte dede allige(re)n en(de) besunder/
want tvoirs(creven) gelt bynne(n) d(er) stat van thienen gesett was die een/
vrye hoetstad is dat daer om de scepen(en) brieve va(n) loeven/
gheen macht hebbe(n) en souden (et)c(etera) Daer op de vors(creven) jan heuxke(n)/
en(de) lijbrecht dede(n) v(er)antw(er)den dat tertijt doen de vors(creven) jannes/
yngbrechts de goedinghe ontfinc van seke(re)n goeden daer in hi voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven gegoedt was tghelt d(aer) af comende/
hen geloefde te betale(n) d(aer) af si hen waerheyden v(er)maten die/
sij leydde(n) Alsoe dat ten eynde na alle p(ro)cesse va(n) recht de/
scepen(en) van loeven bi mae(n)nissen smeyers van loeven wijsde(n) voe(r)/
een vo(n)nisse dat de vors(creven) xxxiiii grijpe(n) de(n) vorg(enoemde) janne/
heuxke(n) en(de) lijbrechte wolfs en(de) hae(re)n beleyde volge(n) selen Cora(m)/
pynnoc miles absoloens calstris witteman en(de) velde febr(uarii) xiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick