SAL7729, Act: V°261.4-R°262.1 (228 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°261.4-R°262.1  
Act
Date: 1436-02-15
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-29 by kristiaan magnus
Vande(n) goidshuyse van gruene(n)dael/
Item want h(er) symoen pynnock ridder als momboir des huys vande(n) xii/
apostelen opt ulake voir den raide vand(er) stat van loven(e) heeft doen ontbied(en)/
h(e)r(e)n daneel hol canonck regulier des godshuys van gruene(n)dael ende/
brueder maese van pale convers des selfs goidshuys mids dat sij ond(er)/
hoir heerlich(eit) te vaelbeke inde(n) bosch hadde(n) doen dage(n) voir gebrec van/
tsijse op seker pande toebehoe(re)nde den huyse vande(n) xii ap(oste)len voirscr(even)/
dair inne also de voirs(creven) h(er) symoen meynde sij verdoelt soude(n) sijn bij/
redene(n) die hij dair toe seyde Dair op de voirs(creven) h(er) daneel en(de) brued(er)/
maes alrehande redene(n) weder seyden ten eynde sluyte(n)de dat sij/
umm(er) meynden dat de saken te rechte behoirde(n) inde banc dair/
de goede hove(n) Dair om eest dat de raet vand(er) stat geseeght/
/ ende bevolen heeft den p(ar)tien dat sij bij een gaen souden/
ende dat elc den andere(n) sijn besceidt soude laten aenhoe(re)n/
en(de) werden des in my(n)licheide(n) eens op dat sij consten/
Ten eynde t(er)mine(re)nde ende sluyte(n)de soe wair sij der sake(n)/
niet eens en worden dat dan de selve sake sculdich/
sijn gepurgeert te werden inden hoff dair onder de/
goede hove(n) Actu(m) est istud in pleno consilio febr(uarii) xv/
anno xiiii[c] xxxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick