SAL7729, Act: V°288.3 (254 of 363)
Search Act
previous | next
Act V°288.3  
Act
Date: 1436-03-10
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-27 by kristiaan magnus
Van janne van olmen/
Item van alsulker helcht van v dachmalen beemts gelegen inde p(ro)chie/
van herssele inde langdonck tusschen de goede lijsbetten houtmans en(de)/
de goede henrix vande(n) huffle dair af dat gord vande(n) waeyenberge/
die ov(er)mids vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n) van loven(e) beleidt es tot den/
goeden henrix boudens in deen zijde ende jan van olmen in dande(re) voir/
meye(r) ende scepene(n) van loeven(e) in rechte gestaen hebben Soe/
hevet tvo(n)nisse der scepen(en) van loven(e) gewijst dat sij de partyen/
dair aff setten inden hoff dair de voirs(creven) goede hoven recht te/
gheve(n) ende te nemen P(rese)nt(ibus) pynnoc abs(oloens) wittema(n) hugarde(n)/
velde naen m(ar)tii x
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick