SAL7729, Act: V°303.1 (271 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°303.1  
Act
Date: 1436-03-22
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-27 by kristiaan magnus
Vander jouffr(ouwe) sriken/
Item van alsulken gedinge als opten dach van heden voe(r) meye(r) ende scepen(en) van/
loeven geweest is tusschen janne vanden borchoven jans soen die met middel/
met meye(r) en(de) scepen(en) van loeven geleyst geleydt is tot den goeden gielijs/
wilen sriken sijns oems in deen zijnde ende bertholomeeuse den hont wissele(r)/
van loeve(n) die uut cracht van scepen(en) brieve(n) van loeven bekent van gielise den/
rijken natuerlic sone des voirs(creven) wilen gielijs riken gegoedt en(de) gheerft is/
in iiii mudden rox der maten van loeven erflix pachts op de goede van/
reedingen in dande(re) Welc iiii mudde rox de voirs(creven) b(ar)tholomeeus meynde/
dat hem mids macht van sijnre guedingen volgen soude Den voirs(creven)/
janne vanden borchove(n) de contrarie houdende ende seggende mids dat/
hij doudste beleydt hadde dat hij hem dair om de voirs(creven) iiii mudde/
rox volgen souden Es tvonnis dat de voirs(creven) iiii mudde rox erflix/
pachts den voirs(creven) janne vanden borchoven ende sijnen beleyde volgen/
selen cor(am) pynnoc abs(oloens) calstris wittema(n) hug(ar)den velde naen martii xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick