SAL7729, Act: V°314.4-R°315.1 (278 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°314.4-R°315.1  
Act
Date: 1436-03-29
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-29 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat jan vande(n) opstalle soen willems wile(n) vande(n)/
opstalle henric de molne(re) en(de) jan vande(n) dyke soen jans wile(n) vande(n)/
dyke alle van hersselt sijn come(n) in jeg(ewoirdicheit) der scepen(en) van lov(en) en(de)/
hebben genome(n) ende bekent dat sij genome(n) hebben van he(re)n pete(re)n/
de voeght canonc regul(ie)r scloesters van tong(er)loe en(de) p(er)soen van herssel/
de thiende [van hersselt] der voirs(creven) p(er)soenscap toebehoe(re)nde d(aer) af dat jonck(er) jan/
he(re) te wesemale de twee derdendeel houdende es Te houde(n) te hebbe(n)/
en(de) te wynne(n) besitte(n) van sent jans misse bap(tis)[te(n)] lestleden eene(n) t(er)mijn/
/ van drie jae(re)n langc deen nae dander dair nae sonder middel volgende/
elx jairs dae(re)n bynne(n) om en(de) voe(r) ene(n)tsestich beyd beyers gulden(en)/
der mu(n)te(n) h(er)toge jans wile(n) van beye(re)n goet en(de) gheeve oft pa de/
weerde d(aer) af in ande(re)n goede payme(n)te alle jae(re) te sent jans/
misse baptisten te betalen den voirs(creven) he(re)n pete(re)n he(re)n henrick(en) vande(n)/
putte canonc regul(ie)r scloesters van p(er)ke goerde roelant claese/
janne diericke(n) ende bouden gehete(n) de voeght gebruede(re)n der voirs(creven)/
h(e)r(e)n peters en(de) jannen zarghers zwag(er) der selver gebruede(re)/
reyne(re) van wijfliet en(de) henrico visschers clerc der stat van lov(en)/
alle jae(re) den v oft den ene(n) van hen breng(er) des briefs alle jae(re)/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout/
It(em) es vorw(er)de wairt also dat den voirs(creven) thiendene(re)n scade geschiede/
aen de voirs(creven) thiende van haghel oft van gemeyne(n) orloge dat/
dan de voirs(creven) h(er) pet(er) hen d(aer) af rastoir doen sal nae gelangde dat/
de voirs(creven) jonck(er) van wesemael sijne(n) thiendene(re)n doen sal calstr(is) /
wit(te)[ma(n)] m(ar)tii xxix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick